Zondag 19 januari          
09:30 uur: ds. P. Groen          preek over jaarthema 4: Vergeef ons…

De eerstvolgende Bijbelclub is op 26 januari

Gezang 232: 1 en 4 (Op bergen en in dalen, ja overal is God)
Gebed
Liedboek 938
Lezen Matteüs 18: 21 – 35
Psalm 32: 1, 2
Preek
Opwekking 378 (Ik wil jou van harte dienen)
Wet
Gezang 243 (Heer ik kom tot U, hoor naar mijn gebed)
Gebed
Collecte: Diaconie
Liedboek 838: 1, 3, 4 (O grote God die liefde zijt)

Zondag 12 januari          
09:30 uur: ds. P.K. Van de Kamp (Grijpskerk)

Vanmorgen is er weer Bijbelclub

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 65: 1 (GK)
Stiltemoment
Eed van Toewijding en Groet
Zingen: Psalm 65: 2 en 3 (GK)
Gebed
Zingend gebed: Lied 168 (GK) ‘Vader, vol van vrees en schaamte’
Lezen: Efeziërs 1: 15 – 19 en Kolossenzen 1: 3 – 11
Zingen: Lied 221: 1 en 3 (LB) ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’
Preek
Amenlied: Opwekking 717 ‘Stil, mijn ziel, wees stil’
Het evangelie van Gods Wet
Zingen: Psalm 81: 8 (GK)
Voorbede, stil gebed en zingend gebed: ‘Onze Vader’ (Versie Elly & Rikkert)
Inzameling van de Gaven: voor de Kerk
Zingen: Lied 218 (LB) ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
Zegen
Amenlied: Psalm 61: 3 (GK)

Thema van de preek: Bidden is God leren kennen

Zondag 5 januari          
09:30 uur: ds. M.A. de Niet (em. Groningen-Noord-West)

De eerstvolgende Bijbelclub is op 12 januari

LB 513: 1 – 4 God heeft het eerste Woord)
wet + samenvatting
LB 885: 1, 2 Groot is uw trouw o Heer)
gebed
Matteüs 6: 24 – 34
Gezang 232: 1 – 4 (Op bergen en in dalen, ja overal is God)
1 Koningen 3: 4 – 15 (lezen vanaf vs.1)
Psalm 72: 1, 2 (O God, wil aan de koning schenken)
preek; samenvatting:
1. welke wens doet Salomo aan God?
2. hoe reageert God hierop?
Psalm 21: 1, 2, 7 (O Heer, de koning is verblijd)
dankzegging en voorbede
collecte: Diaconie
Gezang 227: 1, 4, 5 (Alles, alles is gelegen aan genade, aan Gods zegen)

Zondag 29 december          
09:30 uur: Rense Wijbenga

De eerstvolgende Bijbelclub is op 12 januari

Psalm 84 : 1 en 3 (Hoe lieflijk is Uw huis, o Heer..)
De Tien Woorden (BGT Ex. 20 : 1 – 17)
Gez. 168 (Vader vol van vrees en schaamte….)
Gebed
Jesaja 43 : 1 – 7
LB. 913 : 1 en 3 (Wat de toekomst brengen moge..)
Preek n.a.v. Jes. 43 : 1 – 7
Gez. 214 : 1, 2 en 4 (Ik heb de vaste grond gevonden…)
Gebed
Collecte: Diaconie
LB. 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn…)

Woensdag 25 december          Kerst
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

LB.466:2(A), 3(M) ,4(V), 5(M), 6 (V), 7(A) (Refrein=laatste twee regels van elk couplet:A)
Gebed
Kinderen
          Jezus is geboren (canon)
          De wijzen
          Ga je mee op zoek
Micha 5,1-4a
LB.498:1,2,3,4,5 (Bethlehem, o uitverkoren stad)
Lc.2,1-7
LB.475:1,2,3 (Ik mag hier aan uw kribbe staan)
Lc.2,8-14
LB.487:1,2,3 (Eer zij God in onze dagen)
Lc.2,15-20
Cantorij
          O holy night
          The first Noel
Preek
LB.496:1,2,3 (Een ster ging op uit Israel)
Gebed
Collecte: Kerk
LB.477:1,2,3,4 (Komt allen tezamen)