Zondag 17 februari
09:30 uur: ds. R. Telgenhof (Assen-Kloosterveen)

De eerstvolgende Bijbelclub is op 3 maart

Votum en groet
Ps. 150: 1 en 2
Geloofsbelijdenis uit Lucas 6: 27 – 38
Ps. 1: 1 en 2
Gebed
Schriftlezing:
     Gen. 3: 1 – 7
     Jer. 17: 5 – 10 + 14
     Luc. 19: 1 – 10
Filmpje
Preek: Luc. 19: 1 – 10
LB 659: 1 – 6
Gebed
Mededelingen en Collecte: Diaconie ABC
LvK 95: 1, 2 en 3
Zegen

Zondag 10 februari
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

Deze morgen is er weer Bijbelclub

Ps. 66: 1, 3, 5
Wet
LB. 836: 1, 4, 5 (O Heer die onze Vader zijt)
Gebed
Joh. 11, 1 – 44
LB. 23b: 1, 3, 5 (De Heer is mijn herder)
Preek
LB. 909: 1, 2, 3 (Wat God doet dat is welgedaan)
Gebed
Collecte: Kerkverband
LB. 769: 1, 4, 6 (Eens als de bazuinen klinken)

Zondag 3 februari
09:30 uur: ds. E.J. Meijer (Hoogkerk)

De eerstvolgende Bijbelclub is op 10 februari

Psalm 23:1
Votum en vredegroet
Lofprijzing: NLB 705 (GK 2007 – 107) Ere zij aan God de Vader
Wet: Het lied van de Tien Woorden (Tekst zie hieronder)
Gebed
Schriftlezing: Openbaring 1
Lied: NLB 444 (LvK 124) Nu daagt het in het Oosten
Tekst: Openbaring 1: 17 – 18
Verkondiging
Amenlied: Ps. 33: 1, 4, 5, 7, 8 (beurtzang)*
Dankgebed
Collecte: Mission (Passionweek)
Slotzang: NLB 769: 1, 2, 5, 6 (LvK 300) Eens als de bazuinen klinken.
Zegen

*Beurtzang: vers 1, 4, 5, 7 – versregel 1+2 m, versregel 3+4 v, versregel 5-8 allen, vers 8 allen.

Het lied van de Tien Woorden
(Melodie: JdH 827 – Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht,…)

Ken je Gods gebod: woorden één tot tien?
God laat zo zijn wil voor heel ons leven zien.
Al die woorden zijn er ook voor jou en mij
leven zoals God wil dat maakt je vrij.

Eén dat is de Heer, niemand is als God.
In zijn vaderhand ligt heel ons levenslot.
Twee: maak dan geen beelden; Hij is altijd méér.
Dien geen and’re goden dan God, de Heer.

Drie, dat is de naam van de hoge God.
Hij vraagt ook aan jou dat jij niet met Hem spot.
Vier, dat is de rustdag: dag van onze Heer.
Elke week een feestdag, vandaag ook weer!

Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw,
Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou.
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet.
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet.

Zeven is Gods Woord, ja probeer het maar:
Dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar.
Acht: je mag niet stelen wat van and’ren is;
Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis.

Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart;
Zeg alleen de waarheid; houd een zuiver hart.
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft.
Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft.

Zondag 27 januari
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski
viering Heilig Avondmaal
Deze morgen is er weer Bijbelclub

(Psalmen: Gereformeerd Kerkboek 2017)
Ps. 92: 1, 2, 5
Wet
Ps. 42a (Als een hert dat verlangt naar water)
Gebed
Mt. 9, 9 – 13
Ps. 116: 5, 7, 10
Preek Mt. 9, 14 – 17
Opw. 392 (Mijn Jezus ik houd van U)
Viering Heilig Avondmaal
     Lezen form. IV
     Zingen Gz. 175b (Apostolische Geloofsbelijdenis)
Collecte: Diaconie
LB. 905: 1, 2, 3, 4 (Wie zich door God alleen laat leiden)

Zondag 20 januari
09:30 uur: ds. P. Groen (Heerenveen)

De eerstvolgende Bijbelclub is op 27 januari

Votum en zegengroet
GK06 Gezang 132 (Dank U voor deze nieuwe morgen)
Gebed
Lezen 2 Timoteüs 3: 12 – 4: 8
Psalm 19: 1 en 3
Preek Jaarthema 5
   Leven uit de Bron:
   Hoe kennen wij God?
Liedboek 978: 1 en 2 (Aan U behoort…)
Gedicht
Liedboek 978: 3 en 4
De wet
Lezen: Matteüs 5: 1-10
Liedboek 868 (Lof zij de Heer, de almachtige…)
Gebed
Collecte: Kerk
Opwekking 407 (O Heer mijn God.. zie hieronder)
Zegen

Opwekking 407

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.
Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!
Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Zondag 13 januari
09:30 uur: ds. W.L. de Graaff (Gron.-Zuid/Helpman)

Deze morgen is er weer Bijbelclub

Stiltemoment
Votum en zegengroet
Ps. 150: 1 en 2
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
LB. 314: 1 – 3
L. Lucas 3: 1 – 14
Ps. 107: 1, 2 en 5
Preek over Lucas 1: 17
LB. 439: 1 – 3
Tien Woorden
Gebed
Collecte: Diaconie
Gez. 250: 1 – 3
Zegen

Zondag 6 januari
09:30 uur: ds. J.H. Soepenberg (Assen-Marsdijk)

De eerstvolgende Bijbelclub is op 13 januari

Votum en groet
Ps. 122: 1
Lezing 10 geboden
Ps. 122: 3
Gebed
Openb. 21: 9 – 22: 5
LB 749: 3 (= LvK 262:3 )
Preek
Ps. 87: 1A, 2V, 4M, 5A
Dankgebed
Collecte: Kerkverband
Slotlied: Lichtstad met uw paarlen poorten [tekst zie onder]
Zegen

Tekst lied ‘De stad met paarlen poorten’

1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond’re stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men hier op aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

2. Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.

Refr.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist’ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

3. Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zandwoestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.

Refr.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist’ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

4. Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem.

Refr. 2x
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist’ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Zondag 30 december
09:30 uur: ds. G.O. Sander (Assen-West)

De eerstvolgende Bijbelclub is op 13 januari

Moment van stilte
Votum en Vredegroet
Psalm 122: 1, 3
De Tien Woorden van de Heer
Psalm 119: 6, 14
Schuldbelijdenis en gebed om de opening van het Woord
Jesaja 40, 1 – 11
Johannes 1, 19 – 34
LB. 439: 1, 2
Tekst: Johannes 1, 19a en 34b
Verkondiging
Gezang 109: 1, 3, 4
Gebed en voorbede
Collecte: Diaconie
LB. 442: 1, 2
Zegen