Zondag 14 juli
09:30 uur: Nico Dijksterhuis

Na de zomervakantie is er weer Bijbelclub

Stil gebed.
Votum en groet.
Zingen Psalm 33: 1, 4.
Wet van God.
Zingen Psalm 33: 8.
Gebed voor de opening van het Woord.
Lezen Handelingen 15: 36 – 16: 15.
Zingen LB Gezang 328 (Here Jezus, om uw woord).
Tekst Handelingen 16: 11 – 15.
Preek.
Zingen Psalm 86: 3, 4, 7.
Dankgebed en voorbede.
Collecte: Diaconie
Slotzang Opw. 244 (Welzalig de man die niet wandelt).
Zegen.

Zondag 7 juli
09:30 uur: ds. P.Groen (Heerenveen)

Na de zomervakantie is er weer Bijbelclub

Votum en zegengroet
LB 675 (Geest van hierboven)
Gebed
Ps 27: 1, 7
Lezen en Tekst: Rechters 7: 1 – 22
Ps 68: 8 (Geloofd zij God met diep ontzag)

Preek
  LB 103 c (Loof de Koning heel mijn wezen – een berijming van Ps 103)
  Hij kent onze broze kracht.

De tien geboden
Hebr. 13: 1-8

LB 939 (Op U alleen, mijn licht en kracht)
Gebed
Collecte: Kerk
Gez 238 (Ik bouw op U)
Zegen

Zondag 30 juni
09:30 uur: br. L. Buit

Deze morgen is er weer Bijbelclub.

Wet
GK 162: 1, 5 en 9
Gebed
L Jozua 5, 13 — 6, 26 (!);
GK 154 (Jericho, Jericho. Wisselzang: refrein (ook vooraf!) allen, 1 mannen, 2 vrouwen, 3 allen)
L I Koningen 16, 29 – 33
T 1 Koningen 16: 34
Preek
Ps 111: 2, 3, 4 en 6
Gebed
Collecte: Kerk
Ps 46
Zegen

Zondag 23 juni
09:30 uur: ds. Jt Janssen (Zuidhorn)

De eerstvolgende Bijbelclub is op 30 juni

Stil moment
Belijdenis van afhankelijkheid
Vredegroet
NGK 250 : 1, 2, 3
De geboden van het nieuwe leven
NGK Psalm 119 : 40, 64
Gebed
Lezen: Johannes 15 : 18 – 16 : 11
NGK 249 : 1, 5, 8, 9
Preek over Johannes 16 : 8 – 11: Boodschap met overtuigingkracht
NGK 198 : 1, 2, 3, 4
Dankgebed
Collecte: Algemene Barmhartigheids-Collecte voor Gevangenenzorg
NGK 246 : 1, 2, 3
Zegen

Zondag 16 juni
09:30 uur: ds. Tiemen Dijkema (Enumatil)

Deze morgen is er weer Bijbelclub.

Vooraf: LB.766:1 (Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen)

Psalm 65 uit Levensliederen * zie onder; NB: in wisselzang: v m m v a
Vier woorden over de Geest van God
Liedboek 671 (Nu bidden wij de heilige Geest): in wisselzang: a m v a
Gebed

Wat uitverkiezing met je doet

1e Bijbellezing: Handelingen 13: 13-41
Zingen: Gz 213 :1 (Eigenroem is uitgesloten)
2e Bijbellezing: Handelingen 13: 42-52
Zingen: Gz 213: 2
Preek over Handelingen 13: 46-48
Zingen: Gz 213: 3

Gebed
Collecte: Evangelisatie
LB 723 (Waar God de Heer zijn schreden zet)

*)Psalm 65 uit Levensliederen
1 vrouwen
Wij zingen met verstild verlangen:
God, die aan Sion hecht,
u zult van ons de dank ontvangen
die u is toegezegd.
U hoort wat mensen aan u vragen,
bij u komt al wat leeft.
Zelf kan ik al mijn schuld niet dragen –
dank dat u ons vergeeft.

2. mannen
Gelukkig wie u wilt onthalen,
verwelkomt in uw huis.
De heiligheid daar doet ons stralen,
de goedheid bij u thuis.
U antwoord machtig en rechtvaardig,
u redt ons, neemt ons mee.
U bent de hoop van heel de aarde
en van de verste zee.

3. mannen
U die de bergen wist te vormen
– een machtig mooi idee! –
u stilt verwoestend zware stormen,
het schuimen van de zee.
U stopt het woeden van de volken,
vervult hen met ontzag.
Zelfs mensen heel ver weg vertolken
luid juichend uw gezag.

4. vrouwen
U onderhoudt het land met regen
en zorgt dat alles groeit.
U geeft rivieren vol met zegen,
zodat de akker bloeit.
U maakt het land geschikt voor koren,
uw arm raakt nooit vermoeid:
u klieft de kluiten, vult de voren
en zegent al wat groeit.

5. allen
U kroont het jaar met uw geschenken,
het druipt van overvloed.
U wilt het droge land doordrenken,
wat bent u gul en goed!
De dalen kleuren blond van koren
de weiden bont van vee,
De heuvels laten van zich horen,
de bergen juichen mee.

Zondag 9 juni
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski
         Belijdenis en Heilig Avondmaal

De eerstvolgende Bijbelclub is op 16 juni

Ps. 150: 1, 2 (berijming: levensliederen, zie tekst hieronder)
Wet
Opw. 687 (Heer, wijs mij uw weg)
Gebed
Joh. 16, 12 – 16
Hnd. 2, 1 – 13
LB. 678: 2, 4, 5, 6, 9 (De wijnstok bloeit, de vijgenboom zal dragen)
Preek Joh. 16, 13a
Opw. 334 (Heer uw licht en uw liefde schijnen)
Openbare geloofsbelijdenis
Gz. 261 (De Heer zegene u)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal.
         Lezen form.V.
         Zingen Geloofsbelijdenis (Ik geloof in God de Vader die almachtig, wijs en goed…
         (op de wijs van LB 481))
Collecte: Diaconie
Gz. 177: 3, 4 (Heer, U bent mijn kracht)

Psalm 150 uit: Levensliederen

1.
Zing het uit en prijs de HEER!
Prijs God, geef hem alle eer!
In de tempel waar hij woont,
in de hemel waar hij troont.
Prijs zijn koninklijke hoogheid!
Prijs hem om zijn scheppingsmacht.
Prijs hem om zijn zeggingskracht.
Prijs zijn grenzeloze grootheid!

2.
Dans! De toon is nu gezet.
Prijs hem, ramshoorn en trompet.
Prijs hem, snaren, harp en luit.
Prijs hem, tamboerijn en fluit.
Prijs hem, klinkende cimbalen.
Prijs hem, bekkens: vol geluid!
Prijs de HEER en zing het uit
alles wat kan ademhalen!

Zondag 2 juni
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski
          Preek over jaarthema hfdst. 10

Deze morgen is er weer Bijbelclub.

Ps. 125: 1, 2
Wet
Ps. 56: 4
Gebed
Rom. 12, 1 – 21
Opw. 462 (Aan uw voeten Heer)
Preek Rom 12, 1 – 2
LB. 978: 1, 4 (Aan U behoort, o Heer der heren)
Gebed
Collecte: Kerk
Opw. 167: 1, 2, 3 (Samen in de naam van Jezus)