Zondag 14 juli
16.30 uur: ds. J.H. Kuiper (Assen)

Vooraf: opw 689: spreek, o Heer, door Uw heilig woord
1. votum en groet
2. zingen opw 518 ( = ps 139 deels)
3. gebed = gez 246: 3 nu bidden wij met ootmoed en ontzag
4. lezen:
– Matteüs 5: 17 – 20; 5: 43 – 6: 4
– Colossenzen 2: 6 – 15
zingen gez 22 uw woord omvat mijn leven
5. tekst Mat 5: 48
6. preek
7. zingen ps 25: 2, 4
8. belijdenis: gez 177 Heer, u bent mijn leven
9. gebed
10 collecte: Diaconie
11. slotlied liedboek (2013) 705: 1, 4 ere zij aan God de Vader
12 zegen

Zondag 7 juli
16.30 uur: ds. H. Zeilstra (Zuidbroek)

Psalm 87: 3, 4, 5
Gebed
Handelingen 8, 4 – 8 en 25 – 40
Psalm 68: 11
Preek
Liedboek 969: 1, 2, 3, 4 (In Christus is nog west noch oost)
Geloofsbelijdenis
Liedboek 412: 3 (U, Vader, U zij lof)
Gebed
Collecte: Kerk
Opwekking 366: 1, 2, 3 (Kroon Hem met gouden kroon)

Zondag 30 juni Doopdienst
16.30 uur:ds. C.Th. Basoski

Ps. 25: 1, 4, 6
Gebed
Bediening van de heilige doop. Na de doop zingen Ps.105:5
Fil. 3, 10 – 16
LB. 316: 4 (Het woord van liefde, vrede en recht)
Preek
Opw.378 (Ik wil jou van harte dienen)
Gz.175b (Apostolische Geloofsbelijdenis)
Gebed
Collecte: Kerk
Gz. 238: 1, 2, 3 (Ik bouw op U)

Zondag 23 juni
16.30 uur:ds. C.Th. Basoski

LB. 978: 1, 2 (Aan U behoort, o Heer der heren)
Gebed
Hnd. 14, 8 – 18
Ps. 19: 1, 2 ,3
Preek
Ps.119 :3, 13, 14, 40
Geloofsbelijdenis
Ps. 8a: 1, 2, 3, 4 (Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam)
Gebed
Collecte: Algemene Barmhartigheids-Collecte voor Gevangenenzorg
LB. 978: 3, 4 (Gij hebt de bloemen op de velden)

Zondag 16 juni
16.30 uur:ds. C.Th. Basoski

Ps. 130: 1, 2, 3, 4
Gebed
HC. 2
Gz. 242: 1, 2, 3, 4 (Ach, wat moet ik toch beginnen)
1 Joh 1, 2 – 2, 2
Ps. 147: 1, 2, 7
Preek
LB. 836: 1, 2, 3, 4, 5 (O Heer die onze Vader zijt)
Geloofsbelijdenis
Ps. 89: 7
Gebed
Collecte: Evangelisatie
LB. 834: 1, 2, 3 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)

Zondag 9 juni
16.30 uur:ds. E.J. Meijer (Hoogkerk)      Heilig Avondmaal

Votum en vredegroet
Ps. 67
Viering HA Formulier 4
Dankzegging en gebed
Gez. 182: 4, 5, 6 (Geef ons uw Geest want ons geloof is klein.)
Schriftlezing: Jesaja 63: 7 – 19a
                        Efeziers 4: 17 – 5: 20
Ps. 133
Efeziers 4: 30
Verkondiging
Zingen: Geloofsbelijdenis (Ik geloof in God de Vader die almachtig, wijs en goed;
                   op de wijs van LB 481)
Dankgebed
Collecte: Diaconie
Gez. 217: 1, 2, 6, 7, 8 (Dit is de dag, dit is het uur.)
Zegen

Zondag 2 juni
16.30 uur:ds. J.Th. Rozemuller (Oldehove)

Votum en zegengroet
Ps. 136: 1, 3, 10, 14, 20, 21 (Looft de HEER, want Hij is goed)
Gebed
Jes. 6: 1 – 8; Rom. 8: 14 – 17.
Ps. 139: 6, 7 (Ik loof het wonderbaar beleid)
Preek
Zingen: Opw. 687 (Heer, wijs mij uw weg) alternatief: Ps. 103: 5, 9
Geloofsbelijdenis: Gez. 175b (Ik geloof in God de Vader)
Dankgebed
Collecte: Kerk
Zingen: Ps. 18: 1, 8, 9 (Ik heb U lief van ganser harte, Here)
Zegen