Zondag 17 februari
16.30 uur: ds. D. Noort (Zuidhorn)

Votum en zegengroet
Ps. 106: 1 en 2
Gebed
GK 251: 1 en 3
Marcus 6: 14 – 29
Preek
LB 899: 1 en 4
Geloofsbelijdenis van Nicea
LB 1009
Dankgebed
Collecte: Diaconie ABC
OT2015 111 (=Opw. 44; ELB 125)(Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft)
Zegen

Zondag 10 februari
16.30 uur: ds. G. Meijer (Assen-Zuid)

komen
     stilte, gezongen votum, groet
     DNP ps 100
          (tekst: De Nieuwe Psalmberijming- psalm 100,
          wijs: GK06 gz 95 Daar juicht een toon…)

leren
     gebed
     2 Koningen 2: 7 – 18
     Gods bemoedigingen bij de profeten-opvolging (2 Koningen 2:12-15)
     DNP ps 91: 3, 4 (tekst: DNP ps 91)

geven
     Apostolicum
     ps 72: 10
     gebed
     collecte: Kerkverband

gaan
     lb 425 (Vervuld van uw zegen)
     zegen

Zondag 3 februari
16.30 uur: ds. C.Th. Basoski

Ps. 27: 1, 3
Gebed
Pred. 11, 7 – 12, 14
Ps. 92: 7, 8
Preek Pred. 11, 7 – 10
Gz. 227: 1, 2, 3, 4, 5 (Alles, alles is gelegen)
Geloofsbelijdenis
Gz. 238: 1, 2, 3 (Ik bouw op U)
Gebed
Collecte: Mission (Passionweek)
LB. 904: 1, 2, 3, 5 (Beveel gerust uw wegen)

Zondag 27 januari
16.30 uur: ds. L.S.K. Hoogendoorn (Uithuizermeeden)

GK= Gereformeerd Kerkboek 2017
GK06= Gereformeerd Kerkboek 2006

Votum-groet-amen
Ps. 99: 4, 5, 6
Gebed
Lezen: Exodus 34: 29 – 35 en 2 Korintiërs 3: 7 – 18
Ps. 103: 2
Preek/tekst: 2 Korintiërs 3: 12 – 17
GK06 Gez. 121: 1, 2, 5 (God, die was en is en komt)
Geloofsbelijdenis: GK Gez 177 (Heer, U bent mijn leven)
Gebed
Collecte: Diaconie
GK Ps. 119a (Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad)
Zegen

Zondag 20 januari
16.30 uur: ds. C.Th. Basoski

NB: Gezangen: Gereformeerd Kerkboek 2017

Ps. 63: 1, 2
Gebed
Heid. Cat. zondag 28
Ps. 22: 10, 12
1 Kor. 11, 17 – 26
Ps. 133: 1, 2, 3
Preek
Gz. 182: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Alles in allen)
Geloofsbelijdenis
LB. 512: 1, 2, 3, 6 (O Jezus, hoe vertrouwd)
Gebed
Collecte: kerk
Gz. 211: 3 (U, die als Heer der heerlijkheid)

Zondag 13 januari
16.30 uur: ds. C.Th. Basoski

Ps. 108: 1
Gz. 172: 1, 2, 3, 4, 5 (=gebed) (U, Vader van het licht)
Heid. Cat. Zondag 27
Gz. 160: 1, 2 (Laat de kinderen tot Mij komen)
1 Kor. 7, 12 – 16
Rom. 6, 1 – 14
Luisterlied
Preek
Ps. 139: 6, 7
Geloofsbelijdenis
Ps. 36: 2
Gebed
Collecte: Diaconie
LB. 835: 1, 2, 3, 4 (Jezus, ga ons voor)

Zondag 6 januari
16.30 uur: ds. C.Th. Basoski

Ps. 25: 1, 2, 6
Gebed
HC. 25
LB. 273: 1, 3, 4
1 Kor. 2, 1 – 10
Ps. 111: 6
Preek
LB. 287: 1, 2, 3, 4, 5
Geloofsbelijdenis
Ps. 29: 1, 2, 5
Gebed
Collecte: Kerkverband
LB. 315: 1, 2, 3

Oudjaarsdag maandag 31 december
16.30 uur: ds. C.Th. Basoski

Ps. 90: 1, 2, 8
Gebed
Lc. 2, 22 – 35
Gz. 52: 1, 2
Preek Lc. 2, 36 – 38
Opw. 770 (Ik zal er zijn)
Geloofsbelijdenis
Ps. 68: 2, 8
Gebed
Collecte: Diaconie
LB. 245: 1, 2, 3 (‘k wil U o God mijn dank betalen)

Zondag 30 december
16.30 uur: ds. C. van der Leest

Stiltemoment
Gezongen openingsbelijdenis/ Zegengroet
LB 433: 1 – 5 (= Lied 122 LvK)
Gebed
Lezen: Lucas 2: 8 – 14
LB 487: 1, 2, 3 (=Lied 134 LvK)
Tekst: Lucas 2: 15 – 20
Preek
LB 478: 1, 2, 4 (=Lied 139 LvK)
Geloofsbelijdenis
LB 506 (s-m-v-s-; refrein: s)
Gebed
Collecte: Diaconie
LB 468: 1 – 4 (=Lied 140 LvK)
Zegen + Gezongen amen