Zondag 19 januari                
16.30 uur: ds. C.Th. Basoski
               

Ps. 29: 1, 5
Gebed
Mt. 16, 21 – 28
Ps. 49: 1, 2, 5
Preek
LB. 835: 1, 2, 3, 4 (Jezus ga ons voor)
Geloofsbelijdenis
Ps. 52: 5, 6
Gebed
Collecte: Diaconie
LB.834:1,2,3 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)

Zondag 12 januari                
16.30 uur: ds. C.Th. Basoski
               

Ps. 84: 1, 2, 6
Gebed
Lucas 15
Ps. 42a (Als een hert dat verlangt naar water)
Preek
Opw. 520 (Wees mijn verlangen)
Geloofsbelijdenis
Ps. 63: 2, 3
Gebed
Collecte: Kerk
LB. 23b: 1, 2, 5 (De Heer is mijn herder)

Zondag 5 januari                
16.30 uur: ds. L.E. Leeftink (Assen-Peelo)
               

Psalm 33 : 1 + 2
Gebed
Genesis 1: 26 – 28 en 2: 18 – 25
Psalm 128 : 1, 2, 3
Preek
Amenlied: Psalm 33 : 5 + 8
Geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen
Opwekking 688 (‘Genade zo groot’)
Gebed
Collecte: Diaonie
Opwekking 354 (‘Glorie aan God’)

Dinsdag 31 december                Oudejaarsavond
16.30 uur: ds. C.Th. Basoski
               

LB. 90b: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (O God, die droeg ons voorgeslacht)
Gebed
2 Kor. 13, 11 – 13
Ps. 25: 2, 4, 6
Preek 2 Kor. 13, 13
LB. 425 (Vervuld met uw zegen)
Geloofsbelijdenis
Opw. 520 (Wees mijn verlangen)
Gebed
Collecte: Diaconie
LB. 416: 1, 2, 3, 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

Zondag 29 december                
16.30 uur: ds. T.P. Nap (Drachten)
               

GK 240: 1, 2, 3 (‘Van God nooit losgekomen’)
Gebed
2 Samuël 6, 11 – 23
DNP Psalm 33: 1, 3 (‘Juich, wie de Heer van harte eren’)
Preek over 2 Samuel 6, 12-23 ‘Laat de Heer je vreugde blijven’
LB 869: 1, 5, 6 (‘Lof zij de Heer, ons hoogste goed’)
Gebed
Collecte: Diaconie
Slotzang Belijdenis
         (tekst: ‘Ik geloof in God de Vader, die almachtig, wijs en goed…’;
         melodie NLB 481 ‘Hoor, de engelen zingen de eer’)
Zegen

Zondag 22 december                
16.30 uur: ds. T. Dijkema (Enumatil)
               

Psalm 85: 1 en 2
De poort, het kraambezoek en de stamboom – over Boaz, Ruth en Obed
Matteüs 1: 1 – 6
Ruth 4: 1 – 10
Psalm 128
Preek over Ruth 4: 11-22
GK 193: 2, 3, 7 (Men had Hem eeuwenlang verwacht)
Geloofsbelijdenis: GK 175b wisselzang
Gebed
Collecte: Zending
Liedboek 439: 1, 3 (Verwacht de komst des Heren)