Slider
Iedereen is welkom
We nodigen je van harte uit om langs te komen!
Slider
Samen geloven
Geloven doe je niet alleen, dat doen we samen.
Slider
Ons doel
We willen elke zondag het woord van God verkondigen in een gemeente waar je jezelf thuisvoelt.
Banner Shadow

Erediensten

Erediensten

We hebben elke zondag 2 kerkdiensten, één ’s morgens en één ’s middags.
Een kerkdienst duurt meestal zo’n vijf kwartier. Er is geregeld Bijbelclub voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om nog een kop koffie te drinken.

Zondag 13 januari

  9.30 uur: ds. W.L. de Graaff (Gron.-Zuid/Helpman)
16.30 uur: ds. C.Th. Basoski

Liturgie

Voor de actuele liturgie van de diensten kun je de volgende links gebruiken, of klik in de zijbalk op de voorpagina.
Morgendienst | Middagdienst

Weinig tijd of geen vervoer?

We hebben natuurlijk het liefst dat je naar onze kerk zelf komt. Als het je echt niet lukt kun je de kerkdienst beluisteren via www.kerkomroep.nl of bekijken via www.kerkdienstgemist.nl.
Al onze diensten worden online opgeslagen en je kunt ze live beluisteren via de kerkomroep. Door op deze link te klikken, kan je het bestandenregister zien, of online meeluisteren.
De kerkdienst bekijken kan via videostream. Op een tablet gaat dat het best door eerst de app te downloaden.

Liturgie morgendienst

Zondag 13 januari
09:30 uur: ds. W.L. de Graaff (Gron.-Zuid/Helpman)

Deze morgen is er weer Bijbelclub

Stiltemoment
Votum en zegengroet
Ps. 150: 1 en 2
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
LB. 314: 1 – 3
L. Lucas 3: 1 – 14
Ps. 107: 1, 2 en 5
Preek over Lucas 1: 17
LB. 439: 1 – 3
Tien Woorden
Gebed
Collecte: Diaconie
Gez. 250: 1 – 3
Zegen

Zondag 6 januari
09:30 uur: ds. J.H. Soepenberg (Assen-Marsdijk)

De eerstvolgende Bijbelclub is op 13 januari

Votum en groet
Ps. 122: 1
Lezing 10 geboden
Ps. 122: 3
Gebed
Openb. 21: 9 – 22: 5
LB 749: 3 (= LvK 262:3 )
Preek
Ps. 87: 1A, 2V, 4M, 5A
Dankgebed
Collecte: Kerkverband
Slotlied: Lichtstad met uw paarlen poorten [tekst zie onder]
Zegen

Tekst lied ‘De stad met paarlen poorten’

1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond’re stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men hier op aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

2. Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.

Refr.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist’ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

3. Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zandwoestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.

Refr.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist’ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

4. Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem.

Refr. 2x
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist’ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Zondag 30 december
09:30 uur: ds. G.O. Sander (Assen-West)

De eerstvolgende Bijbelclub is op 13 januari

Moment van stilte
Votum en Vredegroet
Psalm 122: 1, 3
De Tien Woorden van de Heer
Psalm 119: 6, 14
Schuldbelijdenis en gebed om de opening van het Woord
Jesaja 40, 1 – 11
Johannes 1, 19 – 34
LB. 439: 1, 2
Tekst: Johannes 1, 19a en 34b
Verkondiging
Gezang 109: 1, 3, 4
Gebed en voorbede
Collecte: Diaconie
LB. 442: 1, 2
Zegen

Dinsdag 25 december – Kerst
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

A=Allen C=Cantorij M=Mannen V=Vrouwen

LB. 477:1(A), 2(A), 3(C), 4(A), 5(A)
Gebed
Gz.85:1 (groep1=solo, groep 2=V), 2(groep1=solo, groep 2=M), 3(groep 1=solo groep 2=V), 4(A)
Lc. 2, 1 – 7
Lc. 2, 8 – 14
Cantorij
Lc. 2, 15 – 20
LB.474: 1(A), 2(V), 3(M), 4(V), 5(M), 6(A)
Preek
LB. 506: 1, 2, 3, 4
Gebed
Collecte: Kerk
LB. 481: 1, 2, 3

Zondag 23 december
09:30 uur: ds. M.A. de Niet

De eerstvolgende Bijbelclub is op 13 januari

Psalm 19: 1 en 6 ( na het aansteken van de kaarsen)
Votum en groet
Amen
Psalm 36: 2, 3
Wet
LB 834: 1, 2, 3
Gebed
Jesaja 49: 1 – 7
LB 444: 1 – 5 (wisselzang A V A M A)
Johannes 8: 1 – 20
LB 653: 4
Tekst: Johannes 8: 12
Preek
LB 439: 1, 2
Dankzegging en voorbede
Collecte: Zending
LB 653: 6, 7
Zegen
Amen

Zondag 16 december
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

Deze morgen is er weer Bijbelclub

Ps. 95: 3
Wet
Ps. 51: 3, 5
Gebed
Lc. 1, 26 – 45
Gz. 77: 1 (A), 2 (V) ,3 (V), 4 (M), 5 (A) (beurtzang) (Een engel zegt Maria aan) (A=allen, V=Vrouwen, M=Mannen; refrein steeds Allen)
Lc. 1, 46 – 55
Gz. 47: 1, 2, 3 (Lofzang van Maria)
Preek Lc. 1, 46 – 55
Ps. 72: 4, 7, 9, 10
Gebed
Collecte: Diaconie en Actie Voedselbank
LB. 441: 1, 3, 5, 10 (Hoe zal ik U ontvangen)

Zondag 9 december, viering Heilig Avondmaal
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

De eerstvolgende Bijbelclub is op 16 december

Ps. 97: 1, 2, 5
Wet
Gz. 164 (Jezus vol liefde)
Gebed
Jes. 63, 7 – 64, 11
Ps. 144: 3, 5, 6
Preek Jes. 63, 19b – 64, 2
LB. 433: 1, 2, 3, 4, 5 (Kom tot ons, de wereld wacht)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal. Lezen form. V; Zingen Opw. 268 (Hij kwam bij ons heel gewoon)
Collecte: Diaconie
LB. 466: 2, 3, 7 (O kom, die Heer en meester zijt)

Liturgie middagdienst

Zondag 13 januari
16.30 uur: ds. C.Th. Basoski

Ps. 108: 1
Gz. 172: 1, 2, 3, 4, 5 (=gebed) (U, Vader van het licht)
Heid. Cat. Zondag 27
Gz. 160: 1, 2 (Laat de kinderen tot Mij komen)
1 Kor. 7, 12 – 16
Rom. 6, 1 – 14
Luisterlied
Preek
Ps. 139: 6, 7
Geloofsbelijdenis
Ps. 36: 2
Gebed
Collecte: Diaconie
LB. 835: 1, 2, 3, 4 (Jezus, ga ons voor)

Zondag 6 januari
16.30 uur: ds. C.Th. Basoski

Ps. 25: 1, 2, 6
Gebed
HC. 25
LB. 273: 1, 3, 4
1 Kor. 2, 1 – 10
Ps. 111: 6
Preek
LB. 287: 1, 2, 3, 4, 5
Geloofsbelijdenis
Ps. 29: 1, 2, 5
Gebed
Collecte: Kerkverband
LB. 315: 1, 2, 3

Oudjaarsdag maandag 31 december
16.30 uur: ds. C.Th. Basoski

Ps. 90: 1, 2, 8
Gebed
Lc. 2, 22 – 35
Gz. 52: 1, 2
Preek Lc. 2, 36 – 38
Opw. 770 (Ik zal er zijn)
Geloofsbelijdenis
Ps. 68: 2, 8
Gebed
Collecte: Diaconie
LB. 245: 1, 2, 3 (‘k wil U o God mijn dank betalen)

Zondag 30 december
16.30 uur: ds. C. van der Leest

Stiltemoment
Gezongen openingsbelijdenis/ Zegengroet
LB 433: 1 – 5 (= Lied 122 LvK)
Gebed
Lezen: Lucas 2: 8 – 14
LB 487: 1, 2, 3 (=Lied 134 LvK)
Tekst: Lucas 2: 15 – 20
Preek
LB 478: 1, 2, 4 (=Lied 139 LvK)
Geloofsbelijdenis
LB 506 (s-m-v-s-; refrein: s)
Gebed
Collecte: Diaconie
LB 468: 1 – 4 (=Lied 140 LvK)
Zegen + Gezongen amen

Zondag 23 december
16.30 uur: ds. G. Timmermans (Gron. Zuid/Helpman)

Moment van stilte
Votum en zegengroet
Ps. 138 : 1 en 3 (oude berijming, zie onder)
Gebed
Lezen: 1 Tessalonicenzen 4, 13 – 5, 11
NLB 769 : 1, 2 en 5
Preek over Bijbelse toekomstverwachting (II)
NLB 751 : 1 – 5
Gebed
Ps. 89 : 7 en 8 (oude berijming, zie onder)
Collecte: Zending
Geloofsbelijdenis
NLB 675 : 1 en 2
Zegen

Oude berijming Ps. 138 : 1 en 3

Vers 1
‘k Zal met mijn ganse hart Uw eer
Vermelden, HEER,
U dank bewijzen;
‘k Zal U in ’t midden van de goôn,
Op hogen toon,
Met psalmen prijzen;
Ik zal mij buigen, op Uw eis,
Naar Uw paleis,
Het hof der ho – ven,
En, om Uw gunst en waarheid saâm,
Uw groten naam
Eerbiedig loven.

Vers 3
Dan zingen zij, in God verblijd,
Aan Hem gewijd,
Van ’s HEEREN wegen;
Want groot is ’s HEEREN heerlijkheid,
Zijn Majesteit
Ten top gestegen;
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog,
Op hen het oog,
Die need’rig knie – len;
Maar ziet van ver met gramschap aan
Den ijd’len waan
Der trotse zielen.

Oude berijming Ps. 89 : 7 en 8

Vers 7
Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wand’len, HEER, in ’t licht van ’t Godd’lijk aanschijn voort;
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in ’t lijden;
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.

Vers 8
Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;
Uw vrije gunst alleen wordt d’ ere toegebracht;
Wij steken ’t hoofd omhoog en zullen d’ eerkroon dragen,
Door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen;
Want God is ons ten schild in ’t strijdperk van dit leven,
En onze Koning is van Isrels God gegeven.

Zondag 16 december
16.30 uur: ds. G. Timmermans (Gron. Zuid/Helpman)

Moment van stilte
Votum en zegengroet
NLB 687 : 1 – 3
Gebed
Lezen: Romeinen 8, 12 – 27
NLB 902 : 1 – 3
Tekst: 2 Korintiërs 4, 16 – 5, 5
Lvk (oude liedboek) 91 : 1 en 2
Preek
Ps. 84 : 3 en 4
Geloofsbelijdenis met GK 175b in wisselzang
Gebed
Collecte: Diaconie en Actie Voedselbank
Opwekking 334
Zegen

Agenda

Er zijn momenteel geen toekomstige events.
Zie alle agendapunten van de hele maand ⟶

Vacatures

In de kerk heb je veel mensen nodig om diensten goed uit te voeren. Hier gaat het meestal vooral om vrijwilligerswerk. We zouden het erg fijn vinden als je ook meewerkt aan onze kerk, want er is nu veel vraag naar. Je raakt met ons vrijwilligerswerk ook meer betrokken in onze kerk, wat we heel fijn vinden, want zo kunnen we elkaar ook beter leren kennen.

Op dit moment is er veel vraag naar hele verschillende soorten werk:

  • Notulist Kerkenraad
  • Scriba
  • Medewerkers beamteam
  • Schoonmakers
  • Redactieleden Noord-Wester
  • Muzikanten/zangers

Interesse? Stuur dan een mail naar .img@.img, of stuur een bericht via het contactformulier.

Logo