Slider
Iedereen is welkom
We nodigen je van harte uit om langs te komen!
Slider
Samen geloven
Geloven doe je niet alleen, dat doen we samen.
Slider
Ons doel
We willen elke zondag het woord van God verkondigen in een gemeente waar je jezelf thuisvoelt.
Banner Shadow

Erediensten

Erediensten

Normaal gesproken hebben we elke zondag 2 kerkdiensten, één ’s morgens en één ’s middags, maar in de zomervakantie werken we samen met andere gemeenten. Rooster zie hieronder.
Een kerkdienst duurt meestal zo’n vijf kwartier. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om nog een kop koffie te drinken.
Kleine kinderen kunnen ’s morgens terecht in de creche. De Bijbelclub voor kinderen van 4-12 jaar start na de zomervakantie weer.

Erediensten in de zomerperiode

In de zomerperiode wordt er samengewerkt met andere gemeenten in de stad.
Er is dan in de Columnakerk alleen ’s morgens een kerkdienst. Verder ben je welkom in één van onderstaande kerken.

Zondag 21 juli

9.30 uur: Columnakerk, Paulus Potterstraat 2: ds. A. Kruizinga
9.30 uur: Refajahkerk, Galenuslaan 1: ds. R. van der Kamp
9.30 uur: Oosterkerk, E. Thomassen à Thuessinklaan 1: ds. G. Timmermans
16.30: uur: Maranathakerk, Van Lenneplaan 97: ds. A. G. Bruin
16.30: uur: Jeruzalemkerk, W.A. Scholtenstraat 27: ds. J. Plug

Zondag 28 juli

9.30 uur: Columnakerk, Paulus Potterstraat 2: ds. S. de Vries
9.30: uur: Maranathakerk, Van Lenneplaan 97: ds. R. Bikker
9.30 uur: Oosterkerk, E. Thomassen à Thuessinklaan 1: onbekend
16.30 uur: Refajahkerk, Galenuslaan 1: ds. J. Plug
16.30: uur: Jeruzalemkerk, W.A. Scholtenstraat 27: ds. R. Bikker

Zondag 4 augustus

9.30 uur: Columnakerk, Paulus Potterstraat 2: ds. S.S. Braaksma
9.30 uur: Oosterkerk, E. Thomassen à Thuessinklaan 1: ds. C.Th. Basoski
9.30 uur: Refajahkerk, Galenuslaan 1: br. C. Huizinga
16.30: uur: Maranathakerk, Van Lenneplaan 97: ds. T. Dijkema
16.30: uur: Jeruzalemkerk, W.A. Scholtenstraat 27: ds. C. Th. Basoski

Zondag 11 augustus

9.30 uur: Columnakerk, Paulus Potterstraat 2: ds. J.P.D. Groen (Heilig Avondmaal)
9.30: uur: Maranathakerk, Van Lenneplaan 97: ds. R. Ijbema (Heilig Avondmaal)
9.30 uur: Oosterkerk, E. Thomassen à Thuessinklaan 1: ds. G. Timmermans (Heilig Avondmaal)
16.30 uur: Refajahkerk, Galenuslaan 1: ds. J.P.D. Groen
16.30: uur: Jeruzalemkerk, W.A. Scholtenstraat 27: ds. T. Dijkema

Liturgie

Voor de actuele liturgie van de diensten kun je de volgende link gebruiken, of klik in de zijbalk op de voorpagina.
Morgendienst | Middagdienst

Weinig tijd of geen vervoer?

We zien je graag in onze kerk, maar als het niet lukt om de kerkdienst te bezoeken, kun je de kerkdienst beluisteren via www.kerkomroep.nl of bekijken via www.kerkdienstgemist.nl.
Al onze diensten worden online opgeslagen en je kunt ze live beluisteren via de kerkomroep. Door op deze link te klikken, kan je het bestandenregister zien, of online meeluisteren.
De kerkdienst bekijken kan via videostream. Op een tablet gaat dat het best door eerst de app te downloaden.

Liturgie morgendienst

Zondag 21 juli
09:30 uur: ds. A. Kruizinga

Na de zomervakantie is er weer Bijbelclub

NB: In de zomerweken: Psalmen en liederen uit Liedboek 2013
gezongen votum – zegengroet – gezongen amen
Ps 148 : 1. 3. 5 (Halleluja! Prijs God en zing)
de Tien Woorden (L: Exodus 19 : 16-17 + 20 : 1 – 21)
Ps 81 : 1. 4. 5. 6. 9 (Jubel God ter eer)
gebed
opwekking 407 (O, Heer mijn God)
L + T: Psalm 29
Ps 29 : 1. 2. 6 (Gij die hoog verheven zijt)
preek
LB 747 : 1. 2. 8 (Eens komt de grote zomer)
gebed
collecten: 1. Kerk 2. AKD (Algemeen Kerkelijke Doeleinden)
LB 978 : 1. 3. 4 (Aan U behoort, o Heer der heren)
zegen
LB 425 (Vervuld van uw zegen)

Zondag 14 juli
09:30 uur: Nico Dijksterhuis

Na de zomervakantie is er weer Bijbelclub

Stil gebed.
Votum en groet.
Zingen Psalm 33: 1, 4.
Wet van God.
Zingen Psalm 33: 8.
Gebed voor de opening van het Woord.
Lezen Handelingen 15: 36 – 16: 15.
Zingen LB Gezang 328 (Here Jezus, om uw woord).
Tekst Handelingen 16: 11 – 15.
Preek.
Zingen Psalm 86: 3, 4, 7.
Dankgebed en voorbede.
Collecte: Diaconie
Slotzang Opw. 244 (Welzalig de man die niet wandelt).
Zegen.

Zondag 7 juli
09:30 uur: ds. P.Groen (Heerenveen)

Na de zomervakantie is er weer Bijbelclub

Votum en zegengroet
LB 675 (Geest van hierboven)
Gebed
Ps 27: 1, 7
Lezen en Tekst: Rechters 7: 1 – 22
Ps 68: 8 (Geloofd zij God met diep ontzag)

Preek
  LB 103 c (Loof de Koning heel mijn wezen – een berijming van Ps 103)
  Hij kent onze broze kracht.

De tien geboden
Hebr. 13: 1-8

LB 939 (Op U alleen, mijn licht en kracht)
Gebed
Collecte: Kerk
Gez 238 (Ik bouw op U)
Zegen

Zondag 30 juni
09:30 uur: br. L. Buit

Deze morgen is er weer Bijbelclub.

Wet
GK 162: 1, 5 en 9
Gebed
L Jozua 5, 13 — 6, 26 (!);
GK 154 (Jericho, Jericho. Wisselzang: refrein (ook vooraf!) allen, 1 mannen, 2 vrouwen, 3 allen)
L I Koningen 16, 29 – 33
T 1 Koningen 16: 34
Preek
Ps 111: 2, 3, 4 en 6
Gebed
Collecte: Kerk
Ps 46
Zegen

Zondag 23 juni
09:30 uur: ds. Jt Janssen (Zuidhorn)

De eerstvolgende Bijbelclub is op 30 juni

Stil moment
Belijdenis van afhankelijkheid
Vredegroet
NGK 250 : 1, 2, 3
De geboden van het nieuwe leven
NGK Psalm 119 : 40, 64
Gebed
Lezen: Johannes 15 : 18 – 16 : 11
NGK 249 : 1, 5, 8, 9
Preek over Johannes 16 : 8 – 11: Boodschap met overtuigingkracht
NGK 198 : 1, 2, 3, 4
Dankgebed
Collecte: Algemene Barmhartigheids-Collecte voor Gevangenenzorg
NGK 246 : 1, 2, 3
Zegen

Zondag 16 juni
09:30 uur: ds. Tiemen Dijkema (Enumatil)

Deze morgen is er weer Bijbelclub.

Vooraf: LB.766:1 (Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen)

Psalm 65 uit Levensliederen * zie onder; NB: in wisselzang: v m m v a
Vier woorden over de Geest van God
Liedboek 671 (Nu bidden wij de heilige Geest): in wisselzang: a m v a
Gebed

Wat uitverkiezing met je doet

1e Bijbellezing: Handelingen 13: 13-41
Zingen: Gz 213 :1 (Eigenroem is uitgesloten)
2e Bijbellezing: Handelingen 13: 42-52
Zingen: Gz 213: 2
Preek over Handelingen 13: 46-48
Zingen: Gz 213: 3

Gebed
Collecte: Evangelisatie
LB 723 (Waar God de Heer zijn schreden zet)

*)Psalm 65 uit Levensliederen
1 vrouwen
Wij zingen met verstild verlangen:
God, die aan Sion hecht,
u zult van ons de dank ontvangen
die u is toegezegd.
U hoort wat mensen aan u vragen,
bij u komt al wat leeft.
Zelf kan ik al mijn schuld niet dragen –
dank dat u ons vergeeft.

2. mannen
Gelukkig wie u wilt onthalen,
verwelkomt in uw huis.
De heiligheid daar doet ons stralen,
de goedheid bij u thuis.
U antwoord machtig en rechtvaardig,
u redt ons, neemt ons mee.
U bent de hoop van heel de aarde
en van de verste zee.

3. mannen
U die de bergen wist te vormen
– een machtig mooi idee! –
u stilt verwoestend zware stormen,
het schuimen van de zee.
U stopt het woeden van de volken,
vervult hen met ontzag.
Zelfs mensen heel ver weg vertolken
luid juichend uw gezag.

4. vrouwen
U onderhoudt het land met regen
en zorgt dat alles groeit.
U geeft rivieren vol met zegen,
zodat de akker bloeit.
U maakt het land geschikt voor koren,
uw arm raakt nooit vermoeid:
u klieft de kluiten, vult de voren
en zegent al wat groeit.

5. allen
U kroont het jaar met uw geschenken,
het druipt van overvloed.
U wilt het droge land doordrenken,
wat bent u gul en goed!
De dalen kleuren blond van koren
de weiden bont van vee,
De heuvels laten van zich horen,
de bergen juichen mee.

Zondag 9 juni
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski
         Belijdenis en Heilig Avondmaal

De eerstvolgende Bijbelclub is op 16 juni

Ps. 150: 1, 2 (berijming: levensliederen, zie tekst hieronder)
Wet
Opw. 687 (Heer, wijs mij uw weg)
Gebed
Joh. 16, 12 – 16
Hnd. 2, 1 – 13
LB. 678: 2, 4, 5, 6, 9 (De wijnstok bloeit, de vijgenboom zal dragen)
Preek Joh. 16, 13a
Opw. 334 (Heer uw licht en uw liefde schijnen)
Openbare geloofsbelijdenis
Gz. 261 (De Heer zegene u)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal.
         Lezen form.V.
         Zingen Geloofsbelijdenis (Ik geloof in God de Vader die almachtig, wijs en goed…
         (op de wijs van LB 481))
Collecte: Diaconie
Gz. 177: 3, 4 (Heer, U bent mijn kracht)

Psalm 150 uit: Levensliederen

1.
Zing het uit en prijs de HEER!
Prijs God, geef hem alle eer!
In de tempel waar hij woont,
in de hemel waar hij troont.
Prijs zijn koninklijke hoogheid!
Prijs hem om zijn scheppingsmacht.
Prijs hem om zijn zeggingskracht.
Prijs zijn grenzeloze grootheid!

2.
Dans! De toon is nu gezet.
Prijs hem, ramshoorn en trompet.
Prijs hem, snaren, harp en luit.
Prijs hem, tamboerijn en fluit.
Prijs hem, klinkende cimbalen.
Prijs hem, bekkens: vol geluid!
Prijs de HEER en zing het uit
alles wat kan ademhalen!

Zondag 2 juni
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski
          Preek over jaarthema hfdst. 10

Deze morgen is er weer Bijbelclub.

Ps. 125: 1, 2
Wet
Ps. 56: 4
Gebed
Rom. 12, 1 – 21
Opw. 462 (Aan uw voeten Heer)
Preek Rom 12, 1 – 2
LB. 978: 1, 4 (Aan U behoort, o Heer der heren)
Gebed
Collecte: Kerk
Opw. 167: 1, 2, 3 (Samen in de naam van Jezus)

Liturgie middagdienst

Zondag 14 juli
16.30 uur: ds. J.H. Kuiper (Assen)

Vooraf: opw 689: spreek, o Heer, door Uw heilig woord
1. votum en groet
2. zingen opw 518 ( = ps 139 deels)
3. gebed = gez 246: 3 nu bidden wij met ootmoed en ontzag
4. lezen:
– Matteüs 5: 17 – 20; 5: 43 – 6: 4
– Colossenzen 2: 6 – 15
zingen gez 22 uw woord omvat mijn leven
5. tekst Mat 5: 48
6. preek
7. zingen ps 25: 2, 4
8. belijdenis: gez 177 Heer, u bent mijn leven
9. gebed
10 collecte: Diaconie
11. slotlied liedboek (2013) 705: 1, 4 ere zij aan God de Vader
12 zegen

Zondag 7 juli
16.30 uur: ds. H. Zeilstra (Zuidbroek)

Psalm 87: 3, 4, 5
Gebed
Handelingen 8, 4 – 8 en 25 – 40
Psalm 68: 11
Preek
Liedboek 969: 1, 2, 3, 4 (In Christus is nog west noch oost)
Geloofsbelijdenis
Liedboek 412: 3 (U, Vader, U zij lof)
Gebed
Collecte: Kerk
Opwekking 366: 1, 2, 3 (Kroon Hem met gouden kroon)

Zondag 30 juni Doopdienst
16.30 uur:ds. C.Th. Basoski

Ps. 25: 1, 4, 6
Gebed
Bediening van de heilige doop. Na de doop zingen Ps.105:5
Fil. 3, 10 – 16
LB. 316: 4 (Het woord van liefde, vrede en recht)
Preek
Opw.378 (Ik wil jou van harte dienen)
Gz.175b (Apostolische Geloofsbelijdenis)
Gebed
Collecte: Kerk
Gz. 238: 1, 2, 3 (Ik bouw op U)

Zondag 23 juni
16.30 uur:ds. C.Th. Basoski

LB. 978: 1, 2 (Aan U behoort, o Heer der heren)
Gebed
Hnd. 14, 8 – 18
Ps. 19: 1, 2 ,3
Preek
Ps.119 :3, 13, 14, 40
Geloofsbelijdenis
Ps. 8a: 1, 2, 3, 4 (Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam)
Gebed
Collecte: Algemene Barmhartigheids-Collecte voor Gevangenenzorg
LB. 978: 3, 4 (Gij hebt de bloemen op de velden)

Zondag 16 juni
16.30 uur:ds. C.Th. Basoski

Ps. 130: 1, 2, 3, 4
Gebed
HC. 2
Gz. 242: 1, 2, 3, 4 (Ach, wat moet ik toch beginnen)
1 Joh 1, 2 – 2, 2
Ps. 147: 1, 2, 7
Preek
LB. 836: 1, 2, 3, 4, 5 (O Heer die onze Vader zijt)
Geloofsbelijdenis
Ps. 89: 7
Gebed
Collecte: Evangelisatie
LB. 834: 1, 2, 3 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)

Zondag 9 juni
16.30 uur:ds. E.J. Meijer (Hoogkerk)      Heilig Avondmaal

Votum en vredegroet
Ps. 67
Viering HA Formulier 4
Dankzegging en gebed
Gez. 182: 4, 5, 6 (Geef ons uw Geest want ons geloof is klein.)
Schriftlezing: Jesaja 63: 7 – 19a
                        Efeziers 4: 17 – 5: 20
Ps. 133
Efeziers 4: 30
Verkondiging
Zingen: Geloofsbelijdenis (Ik geloof in God de Vader die almachtig, wijs en goed;
                   op de wijs van LB 481)
Dankgebed
Collecte: Diaconie
Gez. 217: 1, 2, 6, 7, 8 (Dit is de dag, dit is het uur.)
Zegen

Zondag 2 juni
16.30 uur:ds. J.Th. Rozemuller (Oldehove)

Votum en zegengroet
Ps. 136: 1, 3, 10, 14, 20, 21 (Looft de HEER, want Hij is goed)
Gebed
Jes. 6: 1 – 8; Rom. 8: 14 – 17.
Ps. 139: 6, 7 (Ik loof het wonderbaar beleid)
Preek
Zingen: Opw. 687 (Heer, wijs mij uw weg) alternatief: Ps. 103: 5, 9
Geloofsbelijdenis: Gez. 175b (Ik geloof in God de Vader)
Dankgebed
Collecte: Kerk
Zingen: Ps. 18: 1, 8, 9 (Ik heb U lief van ganser harte, Here)
Zegen

Agenda

Er zijn momenteel geen toekomstige events.
Zie alle agendapunten van de hele maand ⟶

Vacatures

In de kerk heb je veel mensen nodig om diensten goed uit te voeren. Hier gaat het meestal vooral om vrijwilligerswerk. We zouden het erg fijn vinden als je ook meewerkt aan onze kerk, want er is nu veel vraag naar. Je raakt met ons vrijwilligerswerk ook meer betrokken in onze kerk, wat we heel fijn vinden, want zo kunnen we elkaar ook beter leren kennen.

Op dit moment is er veel vraag naar hele verschillende soorten werk:

  • Notulist Kerkenraad
  • Scriba
  • Medewerkers beamteam
  • Schoonmakers
  • Redactieleden Noord-Wester
  • Muzikanten/zangers

Interesse? Stuur dan een mail naar .img@.img, of stuur een bericht via het contactformulier.

Logo