Slider
Iedereen is welkom
We nodigen je van harte uit om langs te komen!
Slider
Samen geloven
Geloven doe je niet alleen, dat doen we samen.
Slider
Ons doel
We willen elke zondag het woord van God verkondigen in een gemeente waar je jezelf thuisvoelt.
Banner Shadow

Erediensten

Erediensten

We hebben elke zondag 2 kerkdiensten, één ’s morgens en één ’s middags.
Een kerkdienst duurt meestal zo’n vijf kwartier. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om nog een kop koffie te drinken.
Kleine kinderen kunnen ’s morgens terecht in de creche. Voor kinderen van 4-12 jaar is er geregeld Bijbelclub.

Zondag 10 november            

inzameling Dorcas Voedselactie

  9.30 uur: ds. C.Th. Basoski        Hfdst. 2 van het jaarthema
16.30 uur: ds. C. Kanis (Loppersum/Westeremden)

Bekijk hier het rooster van de kerkdiensten in 2019.

Liturgie

Voor de actuele liturgie van de diensten kun je de volgende link gebruiken, of klik in de zijbalk op de voorpagina.
Morgendienst | Middagdienst

Kerkdiensten volgen via internet

We zien je graag in onze kerk, maar als het niet lukt om de dienst te bezoeken, kun je de kerkdienst volgen via internet. Al onze diensten worden online opgeslagen en je kunt ze live beluisteren via kerkomroep.nl. Door op deze link te klikken, kan je de opgeslagen kerkdiensten van de Columnakerk terugvinden of online meeluisteren.
De kerkdienst bekijken kan ook, via videostream. Op een tablet gaat dat het best door eerst de app te downloaden.

Liturgie morgendienst

Zondag 10 november          
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

Ps. 99: 1, 2, 3, 4
Wet
Ps. 1: 1, 2, 3
Gebed
Jesaja 2, 1 – 5
LB. 1010: 1, 2, 3, 4 (Geef vrede, Heer, geef vrede)
Preek
Gz. 181: 3, 4 (Dat komen mag uw rijk)
Gebed
Collecte: Diaconie
LB. 755: 1, 2 (Toch overwint eens de genade)

Zondag 3 november          
09:30 uur: ds. A.J. Minnema (Balkbrug)

Vanmorgen is er weer Bijbelclub

LB 723: 1, 2 – Waar God de Heer zijn schreden zet
1e Lezing: Johannes 17: 20 – 26
LB 968: 1, 2 – De ware kerk des Heren
2e Lezing: Ezra 1: 1 – 3; Ezra 3
Ps. 137: 1, 2, 3
Verkondiging over Ezra 3: 10 – 13
LB 971: 1, 2, 3 – Zing een nieuw lied voor God de Here
Regel voor het nieuwe leven: Romeinen 12:1-3 en 9-21 (BGT)
LB 422: 1, 2, 3 – Laat de woorden die we hoorden
Collecte: Diaconie
Ps. 118: 1, 8, 9

Zondag 27 oktober          
09:30 uur: dhr. Rolf Hoving (leesdienst)

Psalm 134
GK 168 (2017) Vader, vol van vrees en schaamte.
GK 233 (2017) Jezus vol liefde (canon 2x)
GK 10 (2006) De HEER zegene u
Lezen/tekst: Numeri 6: 22-27
Opwekking 710 Gebed om zegen
Collecte: Kerk
LB 416 Ga met God

Zondag 20 oktober          Viering Heilig Avondmaal
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

De eerstvolgende Bijbelclub is op 27 oktober

Ps. 16: 1, 4 (versie Levensliederen)
Wet
Gz. 242: 1, 2 (Ach, wat moet ik toch beginnen)
Genadeverkondiging
Gz. 242: 3, 4 (Heer, U wekt een mens tot leven)
Gebed
Joh. 6, 25 – 40
Preek Joh. 6, 27
LB. 753: 1, 2, 7 (U kennen uit en tot U leven)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal;
         lezen form.
         na gebed zingen LB. 512: 1, 2, 3, 4 (O Jezus hoe vertrouwd hoe goed);
         na viering zingen LB. 512: 5, 6, 7
Collecte: Diaconie
Opw. 407 (O Heer, mijn God)

Zondag 13 oktober          
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

Tijdens de morgendienst is er weer Bijbelclub

LB.218: 1, 2, 3, 4, 5 (Dank U voor deze nieuwe morgen)
Wet
Opw. 520 (Wees mijn verlangen)
Bevestigingsformulier – inleiding
Gebed
Formulier – onderwijs
1 Petrus 5, 1 – 11
Ps. 95: 1, 2, 3
Preek 1 Petrus 5, 6 – 7
Ps. 55: 9
Formulier – bevestiging;
         na zegen zingen Gz. 261 (De Heer zegene u)
Ps. 56: 4
Gebed
Collecte: Kerk
LB. 103c: 1, 2, 3 (Loof de koning, heel mijn wezen)

Liturgie middagdienst

Zondag 10 november                
16.30 uur: ds. C. Kanis (Loppersum/Westeremden)

LB 412: 1, 6 (Wij loven U o God, belijden U als Heer)
Gebed
Lezen: Ezra 7: 1 – 10
Lezen: Ezra 9: 1 – 6, 13 – 15
Psalm 1: 1, 2, 3
Preek over Ezra 7: 10
Psalm 119: 1, 2, 4
Lezen geloofsbelijdenis
Psalm 42a (als een hert dat verlangt naar water)
Gebed
Collecte: Diaconie
LB 245: 1, 3 (‘k Wil U o God, mijn dank betalen)

Woensdag 6 november            Dankdag voor gewas en arbeid
19.30 uur: ds. C.Th. Basoski        
Collecte: Diaconie & Dorcas Voedselactie
Bij binnenkomst kunnen spullen voor Dorcas Voedselactie ingeleverd worden.

Gz. 231: 1, 2, 3, 4 (Maak muziek)(refrein in canon, cantorij = groep 2 (elke keer))
Gebed
Lezen: PSALM 100
Ps. 50: 7, 11
Preek
Ps. 100: 1, 2, 3, 4
Geloofsbelijdenis
LB. 978: 1, 4
Gebed
+ Onze Vader door Cantorij
Collecte: Diaconie
LB. 704: 1, 2, 3 (Dank, dank nu allen God)

Zondag 3 november                
16.30 uur: ds. B. Dubbink (Assen-Kloosterveen)

GK 167 – Machtig God sterke rots
Lucas 18: 1 – 8
De nieuwe Psalm 4: 1, 2, 3 (https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-4)
NLB 909: 1, 2, 3 – Wat God doet, dat is welgedaan
Gebed, afgesloten met
NLB 370 – Vader, die woont in hemels licht
Collecte: Diaconie
Apostolische geloofsbelijdenis
Opw. 354 – Glorie aan God
Zegen

Zondag 27 oktober                
16.30 uur: ds. R.Prins (Leek)

NLB 868 – Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere
Psalm 146 : 1, 4 en 8
Handelingen 14, 8-20
NLB 978 – Aan U behoort, o Heer der heren
Psalm 67 : 1 en 3
Collecte: Kerk
Opw. 407 – Hoe groot zijt Gij

Zondag 20 oktober                
16.30 uur: ds. M. de Vries (Bedum)

votum en zegengroet
zingen              GKB psalm 111: 1. 4. 6
bidden
lezen              II Koningen 2
zingen              De Nieuwe Psalmberijming 123
tekst              II Koningen 2, 23 – 25
preek
geloofsbelijdenis zingen              Liedboek gezang 342
bidden
collecte:              Diaconie
zingen              GKB psalm 89: 8. 18
zegen

Zondag 13 oktober                
16.30 uur: ds. E.J. Meijer (Hoogkerk)

Leerdienst – de bijzondere gaven van de Geest: profetie

Votum en vredegroet
Geloofsbelijdenis          GK06 179a / GK17 175a
Gebed
Leeronderwerp:          Profetie (HC 12, v/a 32)
Schriftlezing                1 Korintiërs 14: 20 – 40
Lied                     GK06 48: 1, 2 (Lof aan de God van Israël)
Onderwijs
Amenlied           GK06 139: 1, 2 / NLB 412: 1, 2 (Wij loven U o God)
Gelegenheid voor vragen
Dankgebed
Collecte:          Kerk
Slotzang          Opw. 27: 1, 2, 3
Zegen

Agenda

Er zijn momenteel geen toekomstige events.
Zie alle agendapunten van de hele maand ⟶

Vacatures

Vrijwilligersvacatures

In onze gemeente zijn veel mensen actief als vrijwilliger. Bijvoorbeeld tijdens de kerkdiensten,
als muzikant of zanger, of in het multimediateam. Maar ook door de week, bij het maken van de kerkbladen en in diverse commissies. Wil je ook meedoen? Kijk eens wat je leuk lijkt om te doen.
Het vergroot de onderlinge betrokkenheid en werkt mee om elkaar beter leren kennen.

Op dit moment is er vraag naar heel uiteenlopende soorten werk:

  • Redactieleden Noord-Wester
  • Schoonmakers
  • Muzikanten/zangers
  • Medewerkers beamteam

Interesse? Stuur dan een mail naar .img@.img, of stuur een bericht via het contactformulier.

Logo