Slider
Iedereen is welkom
We nodigen je van harte uit om langs te komen!
Slider
Samen geloven
Geloven doe je niet alleen, dat doen we samen.
Slider
Ons doel
We willen elke zondag het woord van God verkondigen in een gemeente waar je jezelf thuisvoelt.
Banner Shadow

Erediensten

Erediensten

We hebben elke zondag 2 kerkdiensten, één ’s morgens en één ’s middags.
Een kerkdienst duurt meestal zo’n vijf kwartier. Er is geregeld Bijbelclub voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om nog een kop koffie te drinken.

Goede Vrijdag – 19 april

19.30 uur: ds. C.Th. Basoski

Pasen – Zondag 21 april

  9.30 uur: ds. C.Th. Basoski             Heilig Avondmaal
16.30 uur: ds. G. Meijer (Zuidlaren)

Bekijk hier het rooster van de kerkdiensten in 2019.

Liturgie

Voor de actuele liturgie van de diensten kun je de volgende links gebruiken, of klik in de zijbalk op de voorpagina.
Morgendienst | Middagdienst

Weinig tijd of geen vervoer?

We hebben natuurlijk het liefst dat je naar onze kerk zelf komt. Als het je echt niet lukt kun je de kerkdienst beluisteren via www.kerkomroep.nl of bekijken via www.kerkdienstgemist.nl.
Al onze diensten worden online opgeslagen en je kunt ze live beluisteren via de kerkomroep. Door op deze link te klikken, kan je het bestandenregister zien, of online meeluisteren.
De kerkdienst bekijken kan via videostream. Op een tablet gaat dat het best door eerst de app te downloaden.

Liturgie morgendienst

Zondag 14 april
09:30 uur: ds. J. van der Wal (Appingedam)

Deze morgen is er weer Bijbelclub.

Liturgie nog niet bekend

Zondag 7 april
09:30 uur: ds. A.H. Driest (Groningen-Zuid/Helpman)

De eerstvolgende Bijbelclub is op 14 april

Votum en zegengroet
Ps. 75: 1, 2
Wet
Ps. 119: 44
Gebed
Ps. 116: 1, 3
Lezen Hand. 8: 26 – 40
GK06 Gez. 36: 3, 4 (Kerkboek 2006; ontbreekt in nieuwe kerkboek )
Preek Hand. 8: 36. Thema: Kijk water
GK06 Gez. 121: 5, 8, 9 ( Kerkboek 2006; ontbreekt in nieuwe kerkboek)
Gebed
Collecte: Kerk
Ps. 87: 1, 2, 3, 4
Zegen

Zondag 31 maart
09:30 uur: ds. J.H. Soepenberg (Assen-Zuid)

Deze morgen is er weer Bijbelclub.

votum en groet
Ps. 135: 3, 8, 12
Lezing 10 geboden
Ps. 135: 10, 11
Gebed
L   Jes. 52: 13 – 53: 12
GK2006 Gez. 89: 1, 2 (‘Jezus, leven van mijn leven’) [alleen in oude Geref Kerkb]
T   Jes. 53: 5 – 7
Preek
GK 2006 Gez. 89: 3, 4 [alleen in oude Geref. Kerkb]
dankgebed
collecte: Diaconie
slotlied NGK 212 (‘U, lam van God, wij loven U’)
zegen

Zondag 24 maart
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski (jaarthema hfdst. 7)

De eerstvolgende Bijbelclub is op 31 maart

Gz. 200: 1, 2 (O God en Heer almachtig)
Stil gebed
Votum en zegengroet
Ps. 36: 2
Wet
Gz. 237: 1, 2, 3, 4, 5 (God, enkel licht)
Gebed
Ef. 4, 1 – 16
Gz. 246: 1, 2, 3 (Nu bidden wij met ootmoed en ontzag)
Preek Ef. 4, 8
Ps. 68: 2, 7, 8
Gebed
Collecte:Diaconie
Gz. 177: 1, 4 (Heer U bent mijn leven)

Zondag 17 maart
09:30 uur: ds. J.P.D. Groen (Wezep)

Deze morgen is er weer Bijbelclub

(GK= Gereformeerd Kerkboek 2017, GK06= Gereformeerd Kerkboek 2006)
Votum & Groet
GK Psalm 8a: 1, 2 (= GK06 Gez. 145: 1, 2 : Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam)
Lezing van de 10 woorden
GK Psalm 8a: 3, 4
Gebed
Lezen-1: Genesis 6: 1 – 8
Ps. 29: 2, 5
Lezen-2: Exodus 3: 1 – 6
GK06 Gez. 171: 1, 2 (Wees stil voor het aangezicht van God) (NB: niet gevonden in de nieuwe bundel!)
Tekst: Psalm 8
Preek
GK Gez. 211: 1, 2 (Wij knielen voor uw zetel neer; GK06 68)
Gebed
Collecte: Theologische Universiteit
Opwekking 407 (O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering)
Zegen

Liturgie Goede Vrijdag

Liturgie Goede Vrijdag – 19 april
19.30 uur: ds. C.Th. Basoski

Ps. 63: 1, 2
Gebed
Marcus 15, 1 – 20
LB. 576b: 1, 3, 7 (O hoofd vol bloed en wonden)
Preek: Marcus 15, 20c
Gz. 203: 1, 2, 3, 4 (Buiten de poort heeft Jezus geleden)
Geloofsbelijdenis
LB. 657: 1, 4 (Zolang wij ademhalen)
Gebed
Collecte: Diaconie
LB. 590: 1, 4, 5 (Nu valt de nacht)
NB: Gesproken Amen
NB: We verlaten de kerk in stilte

Zondag 14 april
16.30 uur: ds. D. Noort (Zuidhorn)

Votum
Zegengroet
Lied                        DNP 118: 5, 7 Zet nu de tempelpoort wijd open
Gebed
Lied                        NLB 556: 1, 2, 5 Alles wat over ons geschreven is
Schriftlezing                Matteüs 21: 1 – 17 BGT
Lied                        NGK 203 Buiten de poort heeft Jezus geleden
Preek
Amenlied               NLB 435 Heft op uw hoofden, poorten wijd
Dankgebed
Collecte:                         Kerk
Slotzang                  NLB 550 Verheug U, gij dochter van Sion
Zegen

Zondag 7 april
16.30 uur: ds. J.H. Kuiper (Assen-Marsdijk)

Ps. 92: 7, 8
Belijdenis
Zingen LB (2013) 653: 1, 6, 7 : U kennen, uit en tot U leven
Gebed
Ps. 141: 1, 2
Bijbellezing Colossenzen 1: 1 – 24
Zingen GK (2016) 246: Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
Tekst Colossenzen 2: 6, 7
Preek
LB (2013) 939: Op U alleen
Gebed
Collecte: Kerk
Slotlied LB (2013) 747: 1, 4, 5: Eens komt de grote zomer
Zegen

Zondag 31 maart
16.30 uur: ds. C.Th. Basoski

Opw. 464: 1, 3 (Wees stil voor het aangezicht van God)
LB. 314: 1, 2, 3 (Here Jezus, om uw woord) (=Gebed)
1 Sam. 3 – 4, 1a
Ps. 51: 7
Preek
Gz. 250: 1, 2, 3
Geloofsbelijdenis
Gz. 232: 1, 4 (Op bergen en in dalen)
Gebed
Collecte: Diaconie
Ps. 22: 10, 13, 14

Zondag 24 maart
16.30 uur: ds. J.E. Kramer (Assen-Marsdijk)

Moment stilte
Votum en zegengroet
Zingen: GK 118: 1 + 10 ‘laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’
Gebed
Lezen: Psalm 22, 1 – 22
Zingen: GK 22: 1 + 9 ‘mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij’
Lezen: Psalm 22, 23 – 32
Zingen: GK 22: 10 + 11
Tekst: Psalm 22, 22c “U geeft mij antwoord”
Preek
Zingen: Opw. 706 ‘zie hoe Jezus lijdt voor mij’
Belijdenis met GK 175a
Gebed
Collecte: Diaconie
Zingen: GK 118: 6 + 7 ‘des Heren hand is hoog verheven’
Zegen

Zondag 17 maart
16.30 uur: ds. P.Groen (Heerenveen)

Moment van stilte
Votum en zegengroet
LB Ps 23c (Mijn God mijn herder zorgt voor mij)
Gebed
Lezen Matteüs 5: 1 – 12 en 1 Petrus 4: 12 – 19
Psalm 31 : 1 , 11 , 13 , 14
Tekst Matteüs 5: 10 – 12
Preek
LB 912: 1, 2, 3, 4, 5 (Neem mijn leven laat het Heer)
Gezang 175a
Gebed
Collecte: Theologische Universiteit
Opwekking 602 (De vrede van God zij met jou)

Zondag 10 maart
16.30 uur: ds. E.J. Meijer (Hoogkerk)

Votum en vredegroet
Geloofsbelijdenis Gez. 177 (Gez. 161 GK06) Heer U bent mijn leven
Viering Heilig Avondmaal – Formulier 5
Lied Ps. 16: 3
Leeronderwerp HC Zondag 45 v/a 117
HC Zondag 52 v/a 129
Schriftlezingen Matteüs 7: 7 – 11
Johannes 15: 1 – 17
Zingen NLB 23b: 1, 2, 5 (LvK 14: 1, 2, 5) De Heer is mijn Herder
Onderwijs
Amenlied Ps. 65: 1, 2, 3
Gelegenheid voor vragen
Dankgebed
Collecte: Diaconie
Slotzang NLB 245: 1, 3 (Gez. 137 GK06) ‘k Wil U o God mijn dank betalen
Zegen

Zondag 3 maart
16.30 uur: ds. E.J. Meijer (Hoogkerk)

Votum en vredegroet
Geloofsbelijdenis
Gebed: Gez. 181: 1 (GK 2017)
Leeronderwerp: HC Zondag 45 v/a 117, 118
                                    Zondag 46
Schriftlezing: Matteüs 6: 5 – 15
                          Lucas 11: 1 – 13
Gez. 181: 2, 3, 4 (GK 2017)
Onderwijs
Amenlied: Ps. 138
Gelegenheid voor vragen
Dankgebed
Collecte: Kerkverband
Slotzang: Gez. 181: 5, 6, 7 (GK 2017)
Zegen
Gezongen amen Gez. 181: 8 (NB!)

Zondag 24 februari
16.30 uur: ds. E.J. Meijer (Hoogkerk)

Votum en vredegroet
Geloofsbelijdenis: Gez. 175b (beurtzang) (Gez. 179a GK06)
Gebed
Leeronderwerp HC Zondag 45 v/a 116
Schriftlezing Jesaja 55
Lied: Gez. 150 (GK06)
Onderwijs
Amenlied: Gez. 234 (Gez. 39 GK06)
Gelegenheid voor vragen
Dankgebed
Collecte: Diaconie
Slotzang: NLB 687: 1, 3 (LvK 249: 1, 3)
Zegen

Agenda

Er zijn momenteel geen toekomstige events.
Zie alle agendapunten van de hele maand ⟶

Vacatures

In de kerk heb je veel mensen nodig om diensten goed uit te voeren. Hier gaat het meestal vooral om vrijwilligerswerk. We zouden het erg fijn vinden als je ook meewerkt aan onze kerk, want er is nu veel vraag naar. Je raakt met ons vrijwilligerswerk ook meer betrokken in onze kerk, wat we heel fijn vinden, want zo kunnen we elkaar ook beter leren kennen.

Op dit moment is er veel vraag naar hele verschillende soorten werk:

  • Notulist Kerkenraad
  • Scriba
  • Medewerkers beamteam
  • Schoonmakers
  • Redactieleden Noord-Wester
  • Muzikanten/zangers

Interesse? Stuur dan een mail naar .img@.img, of stuur een bericht via het contactformulier.

Logo