Slider
Iedereen is welkom
We nodigen je van harte uit om langs te komen!
Slider
Samen geloven
Geloven doe je niet alleen, dat doen we samen.
Slider
Ons doel
We willen elke zondag het woord van God verkondigen in een gemeente waar je jezelf thuisvoelt.
Banner Shadow

Erediensten

Erediensten

We hebben elke zondag 2 kerkdiensten, één ’s morgens en één ’s middags.
Een kerkdienst duurt meestal zo’n vijf kwartier. Er is geregeld Bijbelclub voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om nog een kop koffie te drinken.

Zondag 17 maart

  9.30 uur: ds. J.P.D. Groen (Onnen)
16.30 uur: ds. P. Groen (Heerenveen)

Liturgie

Voor de actuele liturgie van de diensten kun je de volgende links gebruiken, of klik in de zijbalk op de voorpagina.
Morgendienst | Middagdienst

Weinig tijd of geen vervoer?

We hebben natuurlijk het liefst dat je naar onze kerk zelf komt. Als het je echt niet lukt kun je de kerkdienst beluisteren via www.kerkomroep.nl of bekijken via www.kerkdienstgemist.nl.
Al onze diensten worden online opgeslagen en je kunt ze live beluisteren via de kerkomroep. Door op deze link te klikken, kan je het bestandenregister zien, of online meeluisteren.
De kerkdienst bekijken kan via videostream. Op een tablet gaat dat het best door eerst de app te downloaden.

Liturgie morgendienst

Zondag 17 maart
09:30 uur: ds. J.P.D. Groen (Wezep)

Deze morgen is er weer Bijbelclub

(GK= Gereformeerd Kerkboek 2017, GK06= Gereformeerd Kerkboek 2006)
Votum & Groet
GK Psalm 8a: 1, 2 (= GK06 Gez. 145: 1, 2 : Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam)
Lezing van de 10 woorden
GK Psalm 8a: 3, 4
Gebed
Lezen-1: Genesis 6: 1 – 8
Ps. 29: 2, 5
Lezen-2: Exodus 3: 1 – 6
GK06 Gez. 171: 1, 2 (Wees stil voor het aangezicht van God) (NB: niet gevonden in de nieuwe bundel!)
Tekst: Psalm 8
Preek
GK Gez. 211: 1, 2 (Wij knielen voor uw zetel neer; GK06 68)
Gebed
Collecte: Theologische Universiteit
Opwekking 407 (O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering)
Zegen

Zondag 10 maart
09:30 uur: ds. P. Groen

De eerstvolgende Bijbelclub is op 17 maart

Stiltemoment
Votum en groet
GK 06 Gezang 64 (Vrede zij u)
Gebed
Lezen (en tekst) Lucas 15: 11 – 32
Preek
Psalm 33: 7, 8
Wet
Galaten 5: 22 – 25
Opwekking 378 (Ik wil jou van harte dienen)
Gebed
Collecte: Diaconie
Gezang 182: 1, 3, 4, 5, 6(Alles in allen zult Gij voor ons zijn)
Avondmaalsformulier 5
Geloofsbelijdenis (op de melodie van LB 766 (ik zag een nieuwe hemel zich verheffen))
   ‘k Geloof in God de Vader, die almachtig
LB 1973 Gezang 358: 6 (U wil ik danken grote Levensvorst)
Dankzegging en dankgebed
GK06 Gezang 141 (Dankt dankt nu allen God)
Zegen

Zondag 3 maart
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

Deze morgen is er weer Bijbelclub

Gz. 163: 1, 2, 3 (Dit huis, een herberg onderweg)
Wet
Opw.687 (Heer wijs mij uw weg)
Joh. 11, 45 – 54
Ps. 69: 1, 5, 6
Preek
LB. 575: 1, 3, 4, 6 (Jezus, leven van ons leven)
Gebed
Collecte: Kerkverband
Gz. 228: 1, 2 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Zondag 24 februari
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

De eerstvolgende Bijbelclub is op 3 maart

Ps. 49: 1
Wet
Ps. 78: 1, 2
Gebed
Hand. 17, 16 – 34
Gz. 249: 1, 2, 3, 4 (God die was en is en komt)
Preek
Gz. 249: 5, 6, 7, 8, 9
Gebed
Collecte: Diaconie
LB. 838: 1, 2, 3, 4 (O grote God die liefde zijt)

Zondag 17 februari
09:30 uur: ds. R. Telgenhof (Assen-Kloosterveen)

De eerstvolgende Bijbelclub is op 3 maart

Votum en groet
Ps. 150: 1 en 2
Geloofsbelijdenis uit Lucas 6: 27 – 38
Ps. 1: 1 en 2
Gebed
Schriftlezing:
     Gen. 3: 1 – 7
     Jer. 17: 5 – 10 + 14
     Luc. 19: 1 – 10
Filmpje
Preek: Luc. 19: 1 – 10
LB 659: 1 – 6
Gebed
Mededelingen en Collecte: Diaconie ABC
LvK 95: 1, 2 en 3
Zegen

Zondag 10 februari
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

Deze morgen is er weer Bijbelclub

Ps. 66: 1, 3, 5
Wet
LB. 836: 1, 4, 5 (O Heer die onze Vader zijt)
Gebed
Joh. 11, 1 – 44
LB. 23b: 1, 3, 5 (De Heer is mijn herder)
Preek
LB. 909: 1, 2, 3 (Wat God doet dat is welgedaan)
Gebed
Collecte: Kerkverband
LB. 769: 1, 4, 6 (Eens als de bazuinen klinken)

Zondag 3 februari
09:30 uur: ds. E.J. Meijer (Hoogkerk)

De eerstvolgende Bijbelclub is op 10 februari

Psalm 23:1
Votum en vredegroet
Lofprijzing: NLB 705 (GK 2007 – 107) Ere zij aan God de Vader
Wet: Het lied van de Tien Woorden (Tekst zie hieronder)
Gebed
Schriftlezing: Openbaring 1
Lied: NLB 444 (LvK 124) Nu daagt het in het Oosten
Tekst: Openbaring 1: 17 – 18
Verkondiging
Amenlied: Ps. 33: 1, 4, 5, 7, 8 (beurtzang)*
Dankgebed
Collecte: Mission (Passionweek)
Slotzang: NLB 769: 1, 2, 5, 6 (LvK 300) Eens als de bazuinen klinken.
Zegen

*Beurtzang: vers 1, 4, 5, 7 – versregel 1+2 m, versregel 3+4 v, versregel 5-8 allen, vers 8 allen.

Het lied van de Tien Woorden
(Melodie: JdH 827 – Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht,…)

Ken je Gods gebod: woorden één tot tien?
God laat zo zijn wil voor heel ons leven zien.
Al die woorden zijn er ook voor jou en mij
leven zoals God wil dat maakt je vrij.

Eén dat is de Heer, niemand is als God.
In zijn vaderhand ligt heel ons levenslot.
Twee: maak dan geen beelden; Hij is altijd méér.
Dien geen and’re goden dan God, de Heer.

Drie, dat is de naam van de hoge God.
Hij vraagt ook aan jou dat jij niet met Hem spot.
Vier, dat is de rustdag: dag van onze Heer.
Elke week een feestdag, vandaag ook weer!

Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw,
Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou.
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet.
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet.

Zeven is Gods Woord, ja probeer het maar:
Dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar.
Acht: je mag niet stelen wat van and’ren is;
Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis.

Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart;
Zeg alleen de waarheid; houd een zuiver hart.
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft.
Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft.

Zondag 27 januari
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski
viering Heilig Avondmaal
Deze morgen is er weer Bijbelclub

(Psalmen: Gereformeerd Kerkboek 2017)
Ps. 92: 1, 2, 5
Wet
Ps. 42a (Als een hert dat verlangt naar water)
Gebed
Mt. 9, 9 – 13
Ps. 116: 5, 7, 10
Preek Mt. 9, 14 – 17
Opw. 392 (Mijn Jezus ik houd van U)
Viering Heilig Avondmaal
     Lezen form. IV
     Zingen Gz. 175b (Apostolische Geloofsbelijdenis)
Collecte: Diaconie
LB. 905: 1, 2, 3, 4 (Wie zich door God alleen laat leiden)

Zondag 20 januari
09:30 uur: ds. P. Groen (Heerenveen)

De eerstvolgende Bijbelclub is op 27 januari

Votum en zegengroet
GK06 Gezang 132 (Dank U voor deze nieuwe morgen)
Gebed
Lezen 2 Timoteüs 3: 12 – 4: 8
Psalm 19: 1 en 3
Preek Jaarthema 5
   Leven uit de Bron:
   Hoe kennen wij God?
Liedboek 978: 1 en 2 (Aan U behoort…)
Gedicht
Liedboek 978: 3 en 4
De wet
Lezen: Matteüs 5: 1-10
Liedboek 868 (Lof zij de Heer, de almachtige…)
Gebed
Collecte: Kerk
Opwekking 407 (O Heer mijn God.. zie hieronder)
Zegen

Opwekking 407

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.
Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!
Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij!

Zondag 13 januari
09:30 uur: ds. W.L. de Graaff (Gron.-Zuid/Helpman)

Deze morgen is er weer Bijbelclub

Stiltemoment
Votum en zegengroet
Ps. 150: 1 en 2
Schuldbelijdenis en genadeverkondiging
LB. 314: 1 – 3
L. Lucas 3: 1 – 14
Ps. 107: 1, 2 en 5
Preek over Lucas 1: 17
LB. 439: 1 – 3
Tien Woorden
Gebed
Collecte: Diaconie
Gez. 250: 1 – 3
Zegen

Zondag 6 januari
09:30 uur: ds. J.H. Soepenberg (Assen-Marsdijk)

De eerstvolgende Bijbelclub is op 13 januari

Votum en groet
Ps. 122: 1
Lezing 10 geboden
Ps. 122: 3
Gebed
Openb. 21: 9 – 22: 5
LB 749: 3 (= LvK 262:3 )
Preek
Ps. 87: 1A, 2V, 4M, 5A
Dankgebed
Collecte: Kerkverband
Slotlied: Lichtstad met uw paarlen poorten [tekst zie onder]
Zegen

Tekst lied ‘De stad met paarlen poorten’

1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond’re stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men hier op aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

2. Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.

Refr.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist’ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

3. Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zandwoestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.

Refr.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist’ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

4. Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem.

Refr. 2x
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist’ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Zondag 30 december
09:30 uur: ds. G.O. Sander (Assen-West)

De eerstvolgende Bijbelclub is op 13 januari

Moment van stilte
Votum en Vredegroet
Psalm 122: 1, 3
De Tien Woorden van de Heer
Psalm 119: 6, 14
Schuldbelijdenis en gebed om de opening van het Woord
Jesaja 40, 1 – 11
Johannes 1, 19 – 34
LB. 439: 1, 2
Tekst: Johannes 1, 19a en 34b
Verkondiging
Gezang 109: 1, 3, 4
Gebed en voorbede
Collecte: Diaconie
LB. 442: 1, 2
Zegen

Liturgie middagdienst

Zondag 17 maart
16.30 uur: ds. P.Groen (Heerenveen)

Moment van stilte
Votum en zegengroet
LB Ps 23c (Mijn God mijn herder zorgt voor mij)
Gebed
Lezen Matteüs 5: 1 – 12 en 1 Petrus 4: 12 – 19
Psalm 31 : 1 , 11 , 13 , 14
Tekst Matteüs 5: 10 – 12
Preek
LB 912: 1, 2, 3, 4, 5 (Neem mijn leven laat het Heer)
Gezang 175a
Gebed
Collecte: Theologische Universiteit
Opwekking 602 (De vrede van God zij met jou)

Zondag 10 maart
16.30 uur: ds. E.J. Meijer (Hoogkerk)

Votum en vredegroet
Geloofsbelijdenis Gez. 177 (Gez. 161 GK06) Heer U bent mijn leven
Viering Heilig Avondmaal – Formulier 5
Lied Ps. 16: 3
Leeronderwerp HC Zondag 45 v/a 117
HC Zondag 52 v/a 129
Schriftlezingen Matteüs 7: 7 – 11
Johannes 15: 1 – 17
Zingen NLB 23b: 1, 2, 5 (LvK 14: 1, 2, 5) De Heer is mijn Herder
Onderwijs
Amenlied Ps. 65: 1, 2, 3
Gelegenheid voor vragen
Dankgebed
Collecte: Diaconie
Slotzang NLB 245: 1, 3 (Gez. 137 GK06) ‘k Wil U o God mijn dank betalen
Zegen

Zondag 3 maart
16.30 uur: ds. E.J. Meijer (Hoogkerk)

Votum en vredegroet
Geloofsbelijdenis
Gebed: Gez. 181: 1 (GK 2017)
Leeronderwerp: HC Zondag 45 v/a 117, 118
                                    Zondag 46
Schriftlezing: Matteüs 6: 5 – 15
                          Lucas 11: 1 – 13
Gez. 181: 2, 3, 4 (GK 2017)
Onderwijs
Amenlied: Ps. 138
Gelegenheid voor vragen
Dankgebed
Collecte: Kerkverband
Slotzang: Gez. 181: 5, 6, 7 (GK 2017)
Zegen
Gezongen amen Gez. 181: 8 (NB!)

Zondag 24 februari
16.30 uur: ds. E.J. Meijer (Hoogkerk)

Votum en vredegroet
Geloofsbelijdenis: Gez. 175b (beurtzang) (Gez. 179a GK06)
Gebed
Leeronderwerp HC Zondag 45 v/a 116
Schriftlezing Jesaja 55
Lied: Gez. 150 (GK06)
Onderwijs
Amenlied: Gez. 234 (Gez. 39 GK06)
Gelegenheid voor vragen
Dankgebed
Collecte: Diaconie
Slotzang: NLB 687: 1, 3 (LvK 249: 1, 3)
Zegen

Zondag 17 februari
16.30 uur: ds. D. Noort (Zuidhorn)

Votum en zegengroet
Ps. 106: 1 en 2
Gebed
GK 251: 1 en 3
Marcus 6: 14 – 29
Preek
LB 899: 1 en 4
Geloofsbelijdenis van Nicea
LB 1009
Dankgebed
Collecte: Diaconie ABC
OT2015 111 (=Opw. 44; ELB 125)(Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft)
Zegen

Zondag 10 februari
16.30 uur: ds. G. Meijer (Assen-Zuid)

komen
     stilte, gezongen votum, groet
     DNP ps 100
          (tekst: De Nieuwe Psalmberijming- psalm 100,
          wijs: GK06 gz 95 Daar juicht een toon…)

leren
     gebed
     2 Koningen 2: 7 – 18
     Gods bemoedigingen bij de profeten-opvolging (2 Koningen 2:12-15)
     DNP ps 91: 3, 4 (tekst: DNP ps 91)

geven
     Apostolicum
     ps 72: 10
     gebed
     collecte: Kerkverband

gaan
     lb 425 (Vervuld van uw zegen)
     zegen

Zondag 3 februari
16.30 uur: ds. C.Th. Basoski

Ps. 27: 1, 3
Gebed
Pred. 11, 7 – 12, 14
Ps. 92: 7, 8
Preek Pred. 11, 7 – 10
Gz. 227: 1, 2, 3, 4, 5 (Alles, alles is gelegen)
Geloofsbelijdenis
Gz. 238: 1, 2, 3 (Ik bouw op U)
Gebed
Collecte: Mission (Passionweek)
LB. 904: 1, 2, 3, 5 (Beveel gerust uw wegen)

Agenda

Er zijn momenteel geen toekomstige events.
Zie alle agendapunten van de hele maand ⟶

Vacatures

In de kerk heb je veel mensen nodig om diensten goed uit te voeren. Hier gaat het meestal vooral om vrijwilligerswerk. We zouden het erg fijn vinden als je ook meewerkt aan onze kerk, want er is nu veel vraag naar. Je raakt met ons vrijwilligerswerk ook meer betrokken in onze kerk, wat we heel fijn vinden, want zo kunnen we elkaar ook beter leren kennen.

Op dit moment is er veel vraag naar hele verschillende soorten werk:

  • Notulist Kerkenraad
  • Scriba
  • Medewerkers beamteam
  • Schoonmakers
  • Redactieleden Noord-Wester
  • Muzikanten/zangers

Interesse? Stuur dan een mail naar .img@.img, of stuur een bericht via het contactformulier.

Logo