Slider
Iedereen is welkom
We nodigen je van harte uit om langs te komen!
Slider
Samen geloven
Geloven doe je niet alleen, dat doen we samen.
Slider
Ons doel
We willen elke zondag het woord van God verkondigen in een gemeente waar je jezelf thuisvoelt.
Banner Shadow

Erediensten

Erediensten

We hebben elke zondag 2 kerkdiensten, één ’s morgens en één ’s middags.
Een kerkdienst duurt meestal zo’n vijf kwartier. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om nog een kop koffie te drinken.
Kleine kinderen kunnen ’s morgens terecht in de creche. De Bijbelclub voor kinderen van 4-12 jaar start na de zomervakantie weer.

Zondag 18 augustus

  9.30 uur: ds. D. Noort (Zuidhorn)           
16.30 uur: ds. C. Th. Basoski            

Liturgie

Voor de actuele liturgie van de diensten kun je de volgende link gebruiken, of klik in de zijbalk op de voorpagina.
Morgendienst | Middagdienst

Weinig tijd of geen vervoer?

We zien je graag in onze kerk, maar als het niet lukt om de kerkdienst te bezoeken, kun je de kerkdienst beluisteren via www.kerkomroep.nl of bekijken via www.kerkdienstgemist.nl.
Al onze diensten worden online opgeslagen en je kunt ze live beluisteren via de kerkomroep. Door op deze link te klikken, kan je het bestandenregister zien, of online meeluisteren.
De kerkdienst bekijken kan via videostream. Op een tablet gaat dat het best door eerst de app te downloaden.

Liturgie morgendienst

Zondag 18 augustus
09:30 uur: ds. D. Noort (Zuidhorn)

Na de zomervakantie is er weer Bijbelclub

Votum
Zegengroet
Lied                     DNP 33: 1, 2
Wet
Lied                     DNP 33: 3
Gebed
Inleiding                                                       Wat is waarheid?
Schriftlezing 1                                          I Koningen 22:  1 – 28
Lied                     NLB 316: 1, 4
Schriftlezing 2                                          I Koningen 22: 29 – 40
Preek
Amenlied           NGK 249: 7, 8, 9
Dankgebed
Collecte:             Diaconie
Slotzang             NLB 152: 7, 9, 10
Zegen

Zondag 11 augustus                 Viering Heilig Avondmaal
09:30 uur: ds. J.P.D. Groen

Na de zomervakantie is er weer Bijbelclub

NB: In de zomerweken: Psalmen en liederen uit Liedboek 2013, tenzij anders aangegeven.
GK= Gereformeerd Kerkboek 2017

Votum en groet
LB-Ps. 145: 2, 3, 5
Gebed
Avondmaalsformulier-1: Instelling
                                            Toetsen-1 (t/m de woorden: “… die zonden onbestraft liet”)
Wet
GK 243
Lezen: Jesaja 33: 10 – 24
Preek 1e gedeelte
Formulier-1: Toetsen-2 en 3
LB-Ps. 15
Formulier-2: Uitnodiging en terugwijzing
Preek 2e gedeelte
Formulier-2: Christus gedenken, verzekering, eenheid
LB-Ps. 103-c: 1, 3
Preek 3e gedeelte
Formulier-2: Verlangen naar Christus’ terugkomst
Opwekking 311 (‘k Heb geloofd en daarom zing ik)
Gebed
Formulier-2: Opwekking
Viering
Na het brood:
GK-Ps. 27: 4
Na de beker:
GK-Ps. 61: 3, 6
Formulier-2: Dankzegging (1)
Gebed
Collecten: 1e voor de Kerk; 2e voor AKD (Algemeen Kerkelijke Doeleinden)
LB 885
Zegen

Zondag 4 augustus
09:30 uur: ds. S. Braaksma

Na de zomervakantie is er weer Bijbelclub

NB: In de zomerweken: Psalmen en liederen uit Liedboek 2013. Er zijn echter wel gezangen uit het GKB in deze dienst.
Stiltemoment
Votum
Zingen Psalm 24
Bidden
Lezen Openbaringen 3: 1 – 6
Zingen: Gezang 158 Als een hert
Preek (Thema: Levend of dood?)
Zingen Psalm 50: 1, 7, 10, 11
Zingen Gezang 164 Jezus vol liefde
Dankgebed en voorbeden
Inzameling van de gaven: 1e collecte voor de Kerk, 2e collecte: Algemeen Kerkelijke Doeleinden
Zingen Opwekking 334 (Heer uw licht en uw liefe schijnen)
Zegen

Zondag 28 juli
09:30 uur: ds. S. de Vries

Na de zomervakantie is er weer Bijbelclub

NB: In de zomerweken: Psalmen uit Liedboek 2013 (LB 1 tot LB 150 zijn psalmen)
Stiltemoment
Votum (belijdenis van afhankelijkheid)
Zegengroet
Zingen LB 92: 1, 2, 3 Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst
Gods voorschriften voor ons bevrijde leven
Zingen Opwekking 520 Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Gebed
Schriftlezing Hebreeën 12: 14 – 25a
Zingen Gezang 211: 1, 2, 3 (Gereformeerd Kerkboek 2017) Wij knielen voor uw zetel neer
Preek: BEDERF VAN DE ZONDAG BEDERFT HEEL HET LEVEN.
Zingen Opwekking 167 Samen in de naam van Jezus
Dankgebed en voorbeden
Zingen LB 150a: 1, 2, 3, 4 Geprezen zij God! Gij engelenkoor
Inzameling van de gaven: 1e collecte voor de Kerk, 2e collecte: Algemeen Kerkelijke Doeleinden
Zingen LB 117 Loof, alle volken, loof de Heer,
Zegen

Zondag 21 juli
09:30 uur: ds. A. Kruizinga

Na de zomervakantie is er weer Bijbelclub

NB: In de zomerweken: Psalmen en liederen uit Liedboek 2013
gezongen votum – zegengroet – gezongen amen
Ps 148 : 1. 3. 5 (Halleluja! Prijs God en zing)
de Tien Woorden (L: Exodus 19 : 16-17 + 20 : 1 – 21)
Ps 81 : 1. 4. 5. 6. 9 (Jubel God ter eer)
gebed
opwekking 407 (O, Heer mijn God)
L + T: Psalm 29
Ps 29 : 1. 2. 6 (Gij die hoog verheven zijt)
preek
LB 747 : 1. 2. 8 (Eens komt de grote zomer)
gebed
collecten: 1. Kerk 2. AKD (Algemeen Kerkelijke Doeleinden)
LB 978 : 1. 3. 4 (Aan U behoort, o Heer der heren)
zegen
LB 425 (Vervuld van uw zegen)

Liturgie middagdienst

Zondag 18 augustus
16.30 uur: ds. C.Th. Basoski

Gz. 163: 1, 2, 3 (Dit huis, een herberg onderweg)
Gebed
Mt. 9, 35 – 38
Ps. 80: 1, 2, 10
Preek
LB. 146a: 3, 5, 6, 7 (Hij is de Heer, de sterke)
Geloofsbelijdenis
LB. 146c: 1, 7 (Alles wat adem heeft)
Gebed
Collecte: Diaconie
LB. 263: 1, 2, 3 (Wees Gij mijn toevlucht)

Zondag 14 juli
16.30 uur: ds. J.H. Kuiper (Assen)

Vooraf: opw 689: spreek, o Heer, door Uw heilig woord
1. votum en groet
2. zingen opw 518 ( = ps 139 deels)
3. gebed = gez 246: 3 nu bidden wij met ootmoed en ontzag
4. lezen:
– Matteüs 5: 17 – 20; 5: 43 – 6: 4
– Colossenzen 2: 6 – 15
zingen gez 22 uw woord omvat mijn leven
5. tekst Mat 5: 48
6. preek
7. zingen ps 25: 2, 4
8. belijdenis: gez 177 Heer, u bent mijn leven
9. gebed
10 collecte: Diaconie
11. slotlied liedboek (2013) 705: 1, 4 ere zij aan God de Vader
12 zegen

Zondag 7 juli
16.30 uur: ds. H. Zeilstra (Zuidbroek)

Psalm 87: 3, 4, 5
Gebed
Handelingen 8, 4 – 8 en 25 – 40
Psalm 68: 11
Preek
Liedboek 969: 1, 2, 3, 4 (In Christus is nog west noch oost)
Geloofsbelijdenis
Liedboek 412: 3 (U, Vader, U zij lof)
Gebed
Collecte: Kerk
Opwekking 366: 1, 2, 3 (Kroon Hem met gouden kroon)

Zondag 30 juni Doopdienst
16.30 uur:ds. C.Th. Basoski

Ps. 25: 1, 4, 6
Gebed
Bediening van de heilige doop. Na de doop zingen Ps.105:5
Fil. 3, 10 – 16
LB. 316: 4 (Het woord van liefde, vrede en recht)
Preek
Opw.378 (Ik wil jou van harte dienen)
Gz.175b (Apostolische Geloofsbelijdenis)
Gebed
Collecte: Kerk
Gz. 238: 1, 2, 3 (Ik bouw op U)

Zondag 23 juni
16.30 uur:ds. C.Th. Basoski

LB. 978: 1, 2 (Aan U behoort, o Heer der heren)
Gebed
Hnd. 14, 8 – 18
Ps. 19: 1, 2 ,3
Preek
Ps.119 :3, 13, 14, 40
Geloofsbelijdenis
Ps. 8a: 1, 2, 3, 4 (Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam)
Gebed
Collecte: Algemene Barmhartigheids-Collecte voor Gevangenenzorg
LB. 978: 3, 4 (Gij hebt de bloemen op de velden)

Agenda

Er zijn momenteel geen toekomstige events.
Zie alle agendapunten van de hele maand ⟶

Vacatures

Vrijwilligersvacatures

In onze gemeente zijn veel mensen actief als vrijwilliger. Bijvoorbeeld tijdens de kerkdiensten,
als muzikant of zanger, of in het multimediateam. Maar ook door de week, bij het maken van de kerkbladen en in diverse commissies. Wil je ook meedoen? Kijk eens wat je leuk lijkt om te doen.
Het vergroot de onderlinge betrokkenheid en werkt mee om elkaar beter leren kennen.

Op dit moment is er vraag naar heel uiteenlopende soorten werk:

  • Redactieleden Noord-Wester
  • Schoonmakers
  • Muzikanten/zangers
  • Medewerkers beamteam

Interesse? Stuur dan een mail naar .img@.img, of stuur een bericht via het contactformulier.

Logo