Slider
Iedereen is welkom
We nodigen je van harte uit om langs te komen!
Slider
Samen geloven
Geloven doe je niet alleen, dat doen we samen.
Slider
Ons doel
We willen elke zondag het woord van God verkondigen in een gemeente waar je jezelf thuisvoelt.
Banner Shadow

Erediensten

Erediensten

We hebben elke zondag 2 kerkdiensten, één ’s morgens en één ’s middags.
Een kerkdienst duurt meestal zo’n vijf kwartier. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om nog een kop koffie te drinken.
Kleine kinderen kunnen ’s morgens terecht in de creche. Voor kinderen van 4-12 jaar is er geregeld Bijbelclub.

Zondag 15 december            Inzamelingsactie Voedselbank

  9.30 uur: ds. C.Th. Basoski        
16.30 uur: ds. G. Timmermans (Groningen Zuid/Helpman)                       
Bekijk hier het rooster van de kerkdiensten in 2019.

Liturgie

Voor de actuele liturgie van de diensten kun je de volgende link gebruiken, of klik in de zijbalk op de voorpagina.
Morgendienst | Middagdienst

Kerkdiensten volgen via internet

We zien je graag in onze kerk, maar als het niet lukt om de dienst te bezoeken, kun je de kerkdienst volgen via internet. Al onze diensten worden online opgeslagen en je kunt ze live beluisteren via kerkomroep.nl. Door op deze link te klikken, kan je de opgeslagen kerkdiensten van de Columnakerk terugvinden of online meeluisteren.
De kerkdienst bekijken kan ook, via videostream. Op een tablet gaat dat het best door eerst de app te downloaden.

Liturgie morgendienst

Zondag 15 december          Inzamelingsactie Voedselbank
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

Vanmorgen is er weer Bijbelclub

LB 23b: 1 en 5 (De Heer is mijn herder)
LB 461 :1 , 2 en 3 (Wij wachten op de koning)

Ps. 85: 1, 2
Wet
Gz. 243: 1, 2, 3, 4 (Heer, ik kom tot U)
Gebed
Jak. 5, 7 – 10
Ps. 27: 7
Preek
Opw. 640 (Ik sla mijn ogen op naar de bergen)
Gebed
Collecte: ABC: Voedselbank
Ps. 72: 2, 7, 9, 10

Zondag 8 december          Viering Heilig Avondmaal
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

De eerstvolgende Bijbelclub is op 15 december

Ps. 24: 1, 4, 5
Wet
LB. 439: 1, 2, 3 (Verwacht de komst des Heren)
Gebed
Rom. 13, 11 – 14
Ps. 95: 1, 3
Preek
LB. 441: 1, 4, 5 (Hoe zal ik U ontvangen)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal
          Lezen formulier V
          Opw.136 (Abba Vader)
          Gz.233 (Jezus vol liefde)
Collecte: Diaconie
LB. 444: 1, 2, 3, 4, 5 (Nu daagt het in het oosten)

Zondag 1 december          
09:30 uur: ds. W.L. de Graaff (Groningen Zuid/Helpman)

Vanmorgen is er weer Bijbelclub

Ps. 139: 1 en 11
Tien Woorden
Ps. 27: 3, 6 en 7
Gebed
L. Matteus 24: 1 – 14
GK. 172: 1, 2 en 5 (U, Vader van het licht)
T. Matteus 24: 32 – 35
Ps. 138: 1 en 4
Gebed/voorbeden
Collecten: Kerkverband, tweede collecte voor kinderkerst
GK. 157: 1 – 3 (Eens zal er vrede zijn)

Zondag 24 november          laatste zondag kerkelijk jaar
Herdenking overleden gemeenteleden
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

De eerstvolgende Bijbelclub is op 1 december

Ps. 43: 3, 4, 5
Wet
Ps. 143: 2, 9
Gebed
Openb. 21, 1 – 4
Ps. 98: 2, 3
Preek over Openb. 21, 1 – 4
LB. 766: 1, 2, 3 (Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen)
Cantorij (LB. 1005)
Herdenken overledenen
Onze Vader (Cantorij met gemeente) (LB. 369b)
LB.727:1 (C), 2 (V), 4 (A), 8 (C), 9 (M), 10 (A) (Voor alle heiligen) (Cantorij en gemeente)
Gebed
Collecte: Diaconie
LB. 247: 1, 2, 3, 4, 5 (Blijf mij nabij)

Zondag 17 november          
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

Vanmorgen is er weer Bijbelclub

LB. 713: 1, 2, 5 (Wij moeten Gode zingen)
Wet
Ps. 51: 3, 4
Gebed
Marcus 7, 1 – 23
Ps. 78: 1, 2
Preek
LB. 968: 1, 2, 5 (De ware kerk des Heren)
Gebed
Gz. 179: 3, 4 (Wat Gij, o goede God en Heer)
Collecte: Kerk
LB. 90a: 1, 2, 5, 6 (O God, die droeg ons voorgeslacht)

Zondag 10 november          
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

Ps. 99: 1, 2, 3, 4
Wet
Ps. 1: 1, 2, 3
Gebed
Jesaja 2, 1 – 5
LB. 1010: 1, 2, 3, 4 (Geef vrede, Heer, geef vrede)
Preek
Gz. 181: 3, 4 (Dat komen mag uw rijk)
Gebed
Collecte: Diaconie
LB. 755: 1, 2 (Toch overwint eens de genade)

Zondag 3 november          
09:30 uur: ds. A.J. Minnema (Balkbrug)

Vanmorgen is er weer Bijbelclub

LB 723: 1, 2 – Waar God de Heer zijn schreden zet
1e Lezing: Johannes 17: 20 – 26
LB 968: 1, 2 – De ware kerk des Heren
2e Lezing: Ezra 1: 1 – 3; Ezra 3
Ps. 137: 1, 2, 3
Verkondiging over Ezra 3: 10 – 13
LB 971: 1, 2, 3 – Zing een nieuw lied voor God de Here
Regel voor het nieuwe leven: Romeinen 12:1-3 en 9-21 (BGT)
LB 422: 1, 2, 3 – Laat de woorden die we hoorden
Collecte: Diaconie
Ps. 118: 1, 8, 9

Zondag 27 oktober          
09:30 uur: dhr. Rolf Hoving (leesdienst)

Psalm 134
GK 168 (2017) Vader, vol van vrees en schaamte.
GK 233 (2017) Jezus vol liefde (canon 2x)
GK 10 (2006) De HEER zegene u
Lezen/tekst: Numeri 6: 22-27
Opwekking 710 Gebed om zegen
Collecte: Kerk
LB 416 Ga met God

Liturgie middagdienst

Zondag 15 december                Inzamelingsactie Voedselbank
16.30 uur: ds. G. Timmermans (Groningen Zuid/Helpman)
               

Ps. 113 : 1 en 2
Gebed
Uitgangspunt: HC v/a. 54 en 56
GK 176 (oude Gez. 123) : 3 en 4 (Gods oordeel heeft Hij moeten ondergaan)
Lezen: Efeziërs 3, 14 – 21
Preek over katholiciteit van de kerk (3)
GK 176 (oude Gez. 123) : 1, 2 en 5 (‘k Geloof in God de Vader, die uit niets)
Gebeden
Collecte: ABC: Voedselbank
GK 246 (Lvk 95) : 1 – 3 (Nu bidden wij met ootmoed en ontzag)

Zondag 8 december                Viering Heilig Avondmaal
16.30 uur: ds. G. Timmermans (Groningen Zuid/Helpman)
               

Ps. 100 : 1 – 4
Viering Heilig Avondmaal (formulier 4)
Geloofsbelijdenis: GK 175b (oude Gez. 179a, in wisselzang)
Ps. 118 : 10
Lezen: 1 Petrus 1, 22 – 2, 10
NLB 314 : 1 – 3
Preek over heiligheid van de kerk (HC 21, v/a. 54 en 55)
Ps. 85 : 1, 3 en 4
Gebeden
Collecte: Diaconie
NLB 415 : 1 en 2
Zegen
NLB 415 : 3

Zondag 1 december                
16.30 uur: ds. C.Th. Basoski                Hfdst 3 van het jaarthema

Gz. 255: 1, 2, 3 (God die alles maakte)
Gebed
Mt. 6, 19 – 34
Ps. 145: 1, 4
Preek
LB. 910: 1, 2, 3, 4 (Soms groet een licht van vreugde)
Geloofsbelijdenis
LB. 793: 1, 2, 3 (Bron van liefde, licht en leven)
Gebed
Collecten: Kerkverband, tweede collecte voor kinderkerst
Gz. 189: 1, 5, 6 (Hoe zal ik Hem bezingen)

Zondag 24 november                
16.30 uur: ds. C. Dusseldorp (Schildwolde)

thema: Zuiver en heilig? Als christen omgaan met je seksualiteit.

votum en groet
Gez. 163 Dit huis, een herberg onderweg
gebed
lezen: 1 Tess. 4: 1 – 12; 5: 23 – 28
               Matth. 7: 13 – 21
LB. 314 Here Jezus, om uw woord
preek: 1 Tess. 4: 3 – 5
Ps. 111: 4, 5, 6
geloofsbelijdenis
Ps. 21: 2, 3
gebed
collecte: Diaconie
Opw. 687 Heer, wijs mij uw weg
zegen
LB. 425 Vervuld van uw zegen (als amen)

Zondag 17 november                
16.30 uur: ds. G. Timmermans (Groningen Zuid/Helpman)

DNP= De Nieuwe Psalmberijming

DNP Ps. 122 : 1 en 3 (Klik hier voor tekst)
Gebed
Lezen: Johannes 17, 1 – 26
LB 967 : 1, 2, 3 en 7 (Zonne der gerechtigheid)
Lezen: Efeziërs 4, 1 – 6
DNP Ps. 87 : 1 – 4 (Klik hier voor tekst)
Preek over eenheid van de kerk (Zondag 21, v/a. 54)
LB 968 : 1, 2, 4 en 5 (De ware kerk des Heren)
Gebeden
Collecte: Kerk
GK 177 : 1 – 4 (Heer, U bent mijn leven)
Zegen

Zondag 10 november                
16.30 uur: ds. C. Kanis (Loppersum/Westeremden)

LB 412: 1, 6 (Wij loven U o God, belijden U als Heer)
Gebed
Lezen: Ezra 7: 1 – 10
Lezen: Ezra 9: 1 – 6, 13 – 15
Psalm 1: 1, 2, 3
Preek over Ezra 7: 10
Psalm 119: 1, 2, 4
Lezen geloofsbelijdenis
Psalm 42a (als een hert dat verlangt naar water)
Gebed
Collecte: Diaconie
LB 245: 1, 3 (‘k Wil U o God, mijn dank betalen)

Woensdag 6 november            Dankdag voor gewas en arbeid
19.30 uur: ds. C.Th. Basoski        
Collecte: Diaconie & Dorcas Voedselactie
Bij binnenkomst kunnen spullen voor Dorcas Voedselactie ingeleverd worden.

Gz. 231: 1, 2, 3, 4 (Maak muziek)(refrein in canon, cantorij = groep 2 (elke keer))
Gebed
Lezen: PSALM 100
Ps. 50: 7, 11
Preek
Ps. 100: 1, 2, 3, 4
Geloofsbelijdenis
LB. 978: 1, 4
Gebed
+ Onze Vader door Cantorij
Collecte: Diaconie
LB. 704: 1, 2, 3 (Dank, dank nu allen God)

Zondag 3 november                
16.30 uur: ds. B. Dubbink (Assen-Kloosterveen)

GK 167 – Machtig God sterke rots
Lucas 18: 1 – 8
De nieuwe Psalm 4: 1, 2, 3 (https://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-4)
NLB 909: 1, 2, 3 – Wat God doet, dat is welgedaan
Gebed, afgesloten met
NLB 370 – Vader, die woont in hemels licht
Collecte: Diaconie
Apostolische geloofsbelijdenis
Opw. 354 – Glorie aan God
Zegen

Zondag 27 oktober                
16.30 uur: ds. R.Prins (Leek)

NLB 868 – Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere
Psalm 146 : 1, 4 en 8
Handelingen 14, 8-20
NLB 978 – Aan U behoort, o Heer der heren
Psalm 67 : 1 en 3
Collecte: Kerk
Opw. 407 – Hoe groot zijt Gij

Agenda

Er zijn momenteel geen toekomstige events.
Zie alle agendapunten van de hele maand ⟶

Vacatures

Vrijwilligersvacatures

In onze gemeente zijn veel mensen actief als vrijwilliger. Bijvoorbeeld tijdens de kerkdiensten,
als muzikant of zanger, of in het multimediateam. Maar ook door de week, bij het maken van de kerkbladen en in diverse commissies. Wil je ook meedoen? Kijk eens wat je leuk lijkt om te doen.
Het vergroot de onderlinge betrokkenheid en werkt mee om elkaar beter leren kennen.

Op dit moment is er vraag naar heel uiteenlopende soorten werk:

  • Redactieleden Noord-Wester
  • Schoonmakers
  • Muzikanten/zangers
  • Medewerkers beamteam

Interesse? Stuur dan een mail naar .img@.img, of stuur een bericht via het contactformulier.

Logo