Slider
Iedereen is welkom
We nodigen je van harte uit om langs te komen!
Slider
Samen geloven
Geloven doe je niet alleen, dat doen we samen.
Slider
Ons doel
We willen elke zondag het woord van God verkondigen in een gemeente waar je jezelf thuisvoelt.
Banner Shadow

Erediensten

Erediensten

We hebben elke zondag 2 kerkdiensten, één ’s morgens en één ’s middags.
Een kerkdienst duurt meestal zo’n vijf kwartier. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om nog een kop koffie te drinken.
Kleine kinderen kunnen ’s morgens terecht in de creche. Voor kinderen van 4-12 jaar is er geregeld Bijbelclub.

Zondag 20 oktober            

  9.30 uur: ds. C.Th. Basoski           Viering Heilig Avondmaal
16.30 uur: ds. M. de Vries (Bedum)       
Bekijk hier het rooster van de kerkdiensten in 2019.

Liturgie

Voor de actuele liturgie van de diensten kun je de volgende link gebruiken, of klik in de zijbalk op de voorpagina.
Morgendienst | Middagdienst

Kerkdiensten volgen via internet

We zien je graag in onze kerk, maar als het niet lukt om de dienst te bezoeken, kun je de kerkdienst volgen via internet. Al onze diensten worden online opgeslagen en je kunt ze live beluisteren via kerkomroep.nl. Door op deze link te klikken, kan je de opgeslagen kerkdiensten van de Columnakerk terugvinden of online meeluisteren.
De kerkdienst bekijken kan ook, via videostream. Op een tablet gaat dat het best door eerst de app te downloaden.

Liturgie morgendienst

Zondag 20 oktober          Viering Heilig Avondmaal
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

De eerstvolgende Bijbelclub is op 27 oktober

Ps. 16: 1, 4 (versie Levensliederen)
Wet
Gz. 242: 1, 2 (Ach, wat moet ik toch beginnen)
Genadeverkondiging
Gz. 242: 3, 4 (Heer, U wekt een mens tot leven)
Gebed
Joh. 6, 25 – 40
Preek Joh. 6, 27
LB. 753: 1, 2, 7 (U kennen uit en tot U leven)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal;
         lezen form.
         na gebed zingen LB. 512: 1, 2, 3, 4 (O Jezus hoe vertrouwd hoe goed);
         na viering zingen LB. 512: 5, 6, 7
Collecte: Diaconie
Opw. 407 (O Heer, mijn God)

Zondag 13 oktober          
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

Tijdens de morgendienst is er weer Bijbelclub

LB.218: 1, 2, 3, 4, 5 (Dank U voor deze nieuwe morgen)
Wet
Opw. 520 (Wees mijn verlangen)
Bevestigingsformulier – inleiding
Gebed
Formulier – onderwijs
1 Petrus 5, 1 – 11
Ps. 95: 1, 2, 3
Preek 1 Petrus 5, 6 – 7
Ps. 55: 9
Formulier – bevestiging;
         na zegen zingen Gz. 261 (De Heer zegene u)
Ps. 56: 4
Gebed
Collecte: Kerk
LB. 103c: 1, 2, 3 (Loof de koning, heel mijn wezen)

Zondag 6 oktober          
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

         De preek gaat over Hoofdstuk 1 van het boekje ‘Feest van het Koninkrijk’:
         “Uw naam worde geheiligd”

         De eerstvolgende Bijbelclub is op 13 oktober

LB. 405: 1, 2, 3, 4          (Heilig, heilig, heilig!)
Wet
Opw. 687          (Heer wijs mij uw weg)
Gebed
Opw. 462          (Aan uw voeten Heer)
Lezen: Psalm 27
Ps. 27: 3
Preek Ps. 27, 4
Gz. 181: 2          (Uw naam worde geheiligd, Heer)
Gebed
Gz. 179: 1, 3          (Geloofd zijt Gij, God onze Heer)
Collecte: Diaconie
Gz. 167          (Machtig God, sterke rots)

Zondag 29 september           Kerkproeverij
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

Hoera, Er is weer Bijbelclub!

Ps. 42: 1, 3, 5
Wet
Ps. 119: 3
Gebed
Lucas 11, 1 – 13
LB. 371 (Onze Vader, in de hemel)
Preek
LB. 221: 1, 2, 3 (Zo vriendelijk en veilig als het licht)
Luisterlied Psalmen voor nu 16 (Ps.16a)
Gebed
Collecte: Diaconie ABC tbv DVN-missionaire werkers
LB. 415: 1, 2 (Zegen ons, Algoede)
na zegen als amen LB. 415: 3

Zondag 22 september
09:30 uur: dhr. Rolf Hoving (leesdienst)

De eerstvolgende Bijbelclub is op 29 september

Votum en groet
Zingen Ps 111: 1
10 geboden
Zingen Ps 1: 1, 2
Lezen Matteus 16, 13 – 28
Zingen Ps 106: 1, 2, 22
Lezen gedeelten uit Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 27-29
Tekst Matteus 16, 17 – 18
Preek
Zingen LB 968: 1, 2, 4, 5
Dankgebed
Collecte: Theologische Universiteit
Zingen LB 747: 1, 3, 8
Zegen

Zondag 15 september
09:30 uur: ds. P. Groen

Hoera, er is weer Bijbelclub!

Stil gebed
Votum en zegengroet
Psalm 121
Gebed

De wet
     Efeziërs 6: 10-17

Lied 886 in de twee verschillende talen achter elkaar zingen (Abba, Vader)

Lezen Handelingen 17: 16 – 34.
Lied 981, maar met de melodie van gezang 170 kerkboek (Zolang er mensen zijn op aarde)
Tekst: Handelingen 17: 23 en 27
Preek
Psalm 145: 2 en 3
Gebed
Collecte: Diaconie
Gezang 209 (U zij de glorie)
Zegen

Liturgie middagdienst

Zondag 20 oktober                
16.30 uur: ds. M. de Vries (Bedum)

votum en zegengroet
zingen              GKB psalm 111: 1. 4. 6
bidden
lezen              II Koningen 2
zingen              De Nieuwe Psalmberijming 123
tekst              II Koningen 2, 23 – 25
preek
geloofsbelijdenis zingen              Liedboek gezang 342
bidden
collecte:              Diaconie
zingen              GKB psalm 89: 8. 18
zegen

Zondag 13 oktober                
16.30 uur: ds. E.J. Meijer (Hoogkerk)

Leerdienst – de bijzondere gaven van de Geest: profetie

Votum en vredegroet
Geloofsbelijdenis          GK06 179a / GK17 175a
Gebed
Leeronderwerp:          Profetie (HC 12, v/a 32)
Schriftlezing                1 Korintiërs 14: 20 – 40
Lied                     GK06 48: 1, 2 (Lof aan de God van Israël)
Onderwijs
Amenlied           GK06 139: 1, 2 / NLB 412: 1, 2 (Wij loven U o God)
Gelegenheid voor vragen
Dankgebed
Collecte:          Kerk
Slotzang          Opw. 27: 1, 2, 3
Zegen

Zondag 6 oktober                
16.30 uur: ds. E.J. Meijer (Hoogkerk)

Leerdienst – de bijzondere gaven van de Geest: klanktaal

Votum en vredegroet
Geloofsbelijdenis
Gebed=  LvK 328 / NLB 314
Leeronderwerp        Klanktaal
Schriftlezing            1 Korintiërs 14: 1 – 23
Lied: GK06 102a: 2, 4                        Loof de Geest die van de Vader
Onderwijs
Amenlied: GK06 103: 1, 4, 9            O Schepper Geest woon in uw kerk
Gelegenheid voor vragen
Dankgebed
Collecte: Diaconie
Slotzang: GK06 167 / Opw 167        Samen in de Naam van Jezus
Zegen

Zondag 29 september                
16.30 uur: ds. E.J. Meijer (Hoogkerk)

Votum en vredegroet
Zingen Geloofsbelijdenis*
Gebed
Schriftlezing 1            Handelingen 2: 1 – 40
Schriftlezing 2            1 Korintiërs 12: 1 – 13
GK17 167 / GK06 165 (2x)            Machtig God, sterke rots
Tekst            Handelingen 1: 5 (lezen: 4 – 8)
Onderwijs over: de doop met de Heilige Geest
NLB 675 / LvK 477            Geest van hierboven
Gelegenheid voor vragen
Dankgebed
Collecte: Diaconie ABC tbv DVN-missionaire werkers
Opw. 48 / GK06 64            Vrede zij u
Zegen

*Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader
Die almachtig, wijs en goed

Zondag 22 september                
16.30 uur: ds. J. Plug (Roden)

Votum en groet
Lied: Psalm 33: 1, 5, 7 Zing vrolijk, loof de naam des Heren
Gebed
Lezen (en tekst): Deuteronomium 25: 5 – 10
Kidslied/filmpje: Iemand als Ruth – Elly en Rikkert
www.youtube.com/watch?v=ezqVaJAB5Ss
Verkondiging: Gekke wetten – trouwen met je zwager
Lied: Opw 268 Hij kwam bij ons, heel gewoon
Dankzegging, voorbede
Collecte: Theologische Universiteit
Lied: Psalm 68: 2, 3 ‘t rechtvaardig volk, in hem verheugd
Geloofsbelijdenis
Lied: NLB 150a Geprezen zij God!
Zegen

Zondag 15 september                
16.30 uur: ds. C.Th. Basoski

Ps. 19: 1, 3
Gebed
2Petrus 1, 12 – 21
Ps. 119: 40
Preek
LB. 723: 1, 2 (Waar God de Heer zijn schreden zet)
Geloofsbelijdenis
Gz. 177: 3, 4 (Heer, U bent mijn kracht)
Gebed
Collecte: Diaconie
LB. 245: 1, 2, 3 (‘k Wil U, o God, mijn dank betalen)

Agenda

Er zijn momenteel geen toekomstige events.
Zie alle agendapunten van de hele maand ⟶

Vacatures

Vrijwilligersvacatures

In onze gemeente zijn veel mensen actief als vrijwilliger. Bijvoorbeeld tijdens de kerkdiensten,
als muzikant of zanger, of in het multimediateam. Maar ook door de week, bij het maken van de kerkbladen en in diverse commissies. Wil je ook meedoen? Kijk eens wat je leuk lijkt om te doen.
Het vergroot de onderlinge betrokkenheid en werkt mee om elkaar beter leren kennen.

Op dit moment is er vraag naar heel uiteenlopende soorten werk:

  • Redactieleden Noord-Wester
  • Schoonmakers
  • Muzikanten/zangers
  • Medewerkers beamteam

Interesse? Stuur dan een mail naar .img@.img, of stuur een bericht via het contactformulier.

Logo