Slider
Iedereen is welkom
We nodigen je van harte uit om langs te komen!
Slider
Samen geloven
Geloven doe je niet alleen, dat doen we samen.
Slider
Ons doel
We willen elke zondag het woord van God verkondigen in een gemeente waar je jezelf thuisvoelt.
Banner Shadow

Erediensten

Erediensten

We hebben elke zondag 2 kerkdiensten, één ’s morgens en één ’s middags.
Een kerkdienst duurt meestal zo’n vijf kwartier. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om nog een kop koffie te drinken.
Kleine kinderen kunnen ’s morgens terecht in de creche. Voor kinderen van 4-12 jaar is er geregeld Bijbelclub.

Zondag 19 januari            

  9.30 uur: ds. P. Groen        Jaarthema 4: Vergeef ons…
16.30 uur: ds. C.Th. Basoski

Liturgie

Voor de actuele liturgie van de diensten kun je de volgende link gebruiken, of klik in de zijbalk op de voorpagina.
Morgendienst | Middagdienst

Kerkdiensten volgen via internet

We zien je graag in onze kerk, maar als het niet lukt om de dienst te bezoeken, kun je de kerkdienst volgen via internet. Al onze diensten worden online opgeslagen en je kunt ze live beluisteren via kerkomroep.nl. Door op deze link te klikken, kan je de opgeslagen kerkdiensten van de Columnakerk terugvinden of online meeluisteren.
De kerkdienst bekijken kan ook, via videostream. Op een tablet gaat dat het best door eerst de app te downloaden.

Liturgie morgendienst

Zondag 19 januari          
09:30 uur: ds. P. Groen          preek over jaarthema 4: Vergeef ons…

De eerstvolgende Bijbelclub is op 26 januari

Gezang 232: 1 en 4 (Op bergen en in dalen, ja overal is God)
Gebed
Liedboek 938
Lezen Matteüs 18: 21 – 35
Psalm 32: 1, 2
Preek
Opwekking 378 (Ik wil jou van harte dienen)
Wet
Gezang 243 (Heer ik kom tot U, hoor naar mijn gebed)
Gebed
Collecte: Diaconie
Liedboek 838: 1, 3, 4 (O grote God die liefde zijt)

Zondag 12 januari          
09:30 uur: ds. P.K. Van de Kamp (Grijpskerk)

Vanmorgen is er weer Bijbelclub

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 65: 1 (GK)
Stiltemoment
Eed van Toewijding en Groet
Zingen: Psalm 65: 2 en 3 (GK)
Gebed
Zingend gebed: Lied 168 (GK) ‘Vader, vol van vrees en schaamte’
Lezen: Efeziërs 1: 15 – 19 en Kolossenzen 1: 3 – 11
Zingen: Lied 221: 1 en 3 (LB) ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’
Preek
Amenlied: Opwekking 717 ‘Stil, mijn ziel, wees stil’
Het evangelie van Gods Wet
Zingen: Psalm 81: 8 (GK)
Voorbede, stil gebed en zingend gebed: ‘Onze Vader’ (Versie Elly & Rikkert)
Inzameling van de Gaven: voor de Kerk
Zingen: Lied 218 (LB) ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
Zegen
Amenlied: Psalm 61: 3 (GK)

Thema van de preek: Bidden is God leren kennen

Zondag 5 januari          
09:30 uur: ds. M.A. de Niet (em. Groningen-Noord-West)

De eerstvolgende Bijbelclub is op 12 januari

LB 513: 1 – 4 God heeft het eerste Woord)
wet + samenvatting
LB 885: 1, 2 Groot is uw trouw o Heer)
gebed
Matteüs 6: 24 – 34
Gezang 232: 1 – 4 (Op bergen en in dalen, ja overal is God)
1 Koningen 3: 4 – 15 (lezen vanaf vs.1)
Psalm 72: 1, 2 (O God, wil aan de koning schenken)
preek; samenvatting:
1. welke wens doet Salomo aan God?
2. hoe reageert God hierop?
Psalm 21: 1, 2, 7 (O Heer, de koning is verblijd)
dankzegging en voorbede
collecte: Diaconie
Gezang 227: 1, 4, 5 (Alles, alles is gelegen aan genade, aan Gods zegen)

Zondag 29 december          
09:30 uur: Rense Wijbenga

De eerstvolgende Bijbelclub is op 12 januari

Psalm 84 : 1 en 3 (Hoe lieflijk is Uw huis, o Heer..)
De Tien Woorden (BGT Ex. 20 : 1 – 17)
Gez. 168 (Vader vol van vrees en schaamte….)
Gebed
Jesaja 43 : 1 – 7
LB. 913 : 1 en 3 (Wat de toekomst brengen moge..)
Preek n.a.v. Jes. 43 : 1 – 7
Gez. 214 : 1, 2 en 4 (Ik heb de vaste grond gevonden…)
Gebed
Collecte: Diaconie
LB. 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn…)

Woensdag 25 december          Kerst
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

LB.466:2(A), 3(M) ,4(V), 5(M), 6 (V), 7(A) (Refrein=laatste twee regels van elk couplet:A)
Gebed
Kinderen
          Jezus is geboren (canon)
          De wijzen
          Ga je mee op zoek
Micha 5,1-4a
LB.498:1,2,3,4,5 (Bethlehem, o uitverkoren stad)
Lc.2,1-7
LB.475:1,2,3 (Ik mag hier aan uw kribbe staan)
Lc.2,8-14
LB.487:1,2,3 (Eer zij God in onze dagen)
Lc.2,15-20
Cantorij
          O holy night
          The first Noel
Preek
LB.496:1,2,3 (Een ster ging op uit Israel)
Gebed
Collecte: Kerk
LB.477:1,2,3,4 (Komt allen tezamen)

Liturgie middagdienst

Zondag 19 januari                
16.30 uur: ds. C.Th. Basoski
               

Ps. 29: 1, 5
Gebed
Mt. 16, 21 – 28
Ps. 49: 1, 2, 5
Preek
LB. 835: 1, 2, 3, 4 (Jezus ga ons voor)
Geloofsbelijdenis
Ps. 52: 5, 6
Gebed
Collecte: Diaconie
LB.834:1,2,3 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)

Zondag 12 januari                
16.30 uur: ds. C.Th. Basoski
               

Ps. 84: 1, 2, 6
Gebed
Lucas 15
Ps. 42a (Als een hert dat verlangt naar water)
Preek
Opw. 520 (Wees mijn verlangen)
Geloofsbelijdenis
Ps. 63: 2, 3
Gebed
Collecte: Kerk
LB. 23b: 1, 2, 5 (De Heer is mijn herder)

Zondag 5 januari                
16.30 uur: ds. L.E. Leeftink (Assen-Peelo)
               

Psalm 33 : 1 + 2
Gebed
Genesis 1: 26 – 28 en 2: 18 – 25
Psalm 128 : 1, 2, 3
Preek
Amenlied: Psalm 33 : 5 + 8
Geloofsbelijdenis: Twaalf Artikelen
Opwekking 688 (‘Genade zo groot’)
Gebed
Collecte: Diaonie
Opwekking 354 (‘Glorie aan God’)

Dinsdag 31 december                Oudejaarsavond
16.30 uur: ds. C.Th. Basoski
               

LB. 90b: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (O God, die droeg ons voorgeslacht)
Gebed
2 Kor. 13, 11 – 13
Ps. 25: 2, 4, 6
Preek 2 Kor. 13, 13
LB. 425 (Vervuld met uw zegen)
Geloofsbelijdenis
Opw. 520 (Wees mijn verlangen)
Gebed
Collecte: Diaconie
LB. 416: 1, 2, 3, 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

Zondag 29 december                
16.30 uur: ds. T.P. Nap (Drachten)
               

GK 240: 1, 2, 3 (‘Van God nooit losgekomen’)
Gebed
2 Samuël 6, 11 – 23
DNP Psalm 33: 1, 3 (‘Juich, wie de Heer van harte eren’)
Preek over 2 Samuel 6, 12-23 ‘Laat de Heer je vreugde blijven’
LB 869: 1, 5, 6 (‘Lof zij de Heer, ons hoogste goed’)
Gebed
Collecte: Diaconie
Slotzang Belijdenis
         (tekst: ‘Ik geloof in God de Vader, die almachtig, wijs en goed…’;
         melodie NLB 481 ‘Hoor, de engelen zingen de eer’)
Zegen

Zondag 22 december                
16.30 uur: ds. T. Dijkema (Enumatil)
               

Psalm 85: 1 en 2
De poort, het kraambezoek en de stamboom – over Boaz, Ruth en Obed
Matteüs 1: 1 – 6
Ruth 4: 1 – 10
Psalm 128
Preek over Ruth 4: 11-22
GK 193: 2, 3, 7 (Men had Hem eeuwenlang verwacht)
Geloofsbelijdenis: GK 175b wisselzang
Gebed
Collecte: Zending
Liedboek 439: 1, 3 (Verwacht de komst des Heren)

Agenda


Zie alle agendapunten van de hele maand ⟶

Vacatures

Vrijwilligersvacatures

In onze gemeente zijn veel mensen actief als vrijwilliger. Bijvoorbeeld tijdens de kerkdiensten,
als muzikant of zanger, of in het multimediateam. Maar ook door de week, bij het maken van de kerkbladen en in diverse commissies. Wil je ook meedoen? Kijk eens wat je leuk lijkt om te doen.
Het vergroot de onderlinge betrokkenheid en werkt mee om elkaar beter leren kennen.

Op dit moment is er vraag naar heel uiteenlopende soorten werk:

  • Redactieleden Noord-Wester
  • Schoonmakers
  • Muzikanten/zangers
  • Medewerkers beamteam

Interesse? Stuur dan een mail naar .img@.img, of stuur een bericht via het contactformulier.

Logo