Slider
Iedereen is welkom
We nodigen je van harte uit om langs te komen!
Slider
Samen geloven
Geloven doe je niet alleen, dat doen we samen.
Slider
Ons doel
We willen elke zondag het woord van God verkondigen in een gemeente waar je jezelf thuisvoelt.
Banner Shadow

Erediensten

Erediensten

We hebben elke zondag 2 kerkdiensten, één ’s morgens en één ’s middags.
Een kerkdienst duurt meestal zo’n vijf kwartier. Er is geregeld Bijbelclub voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om nog een kop koffie te drinken.

Zondag 19 mei

  9.30 uur: ds. C.Th. Basoski            
16.30 uur: ds. W.L. de Graaff (Groningen Zuid/Helpman)
Bekijk hier het rooster van de kerkdiensten in 2019.

Liturgie

Voor de actuele liturgie van de diensten kun je de volgende link gebruiken, of klik in de zijbalk op de voorpagina.
Morgendienst | Middagdienst
Goede Vrijdag zie bij Middagdienst

Weinig tijd of geen vervoer?

We hebben natuurlijk het liefst dat je naar onze kerk zelf komt. Als het je echt niet lukt kun je de kerkdienst beluisteren via www.kerkomroep.nl of bekijken via www.kerkdienstgemist.nl.
Al onze diensten worden online opgeslagen en je kunt ze live beluisteren via de kerkomroep. Door op deze link te klikken, kan je het bestandenregister zien, of online meeluisteren.
De kerkdienst bekijken kan via videostream. Op een tablet gaat dat het best door eerst de app te downloaden.

Liturgie morgendienst

Zondag 19 mei
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski
         

De eerstvolgende Bijbelclub is op 26 mei

LB. 885: 1, 2 (Groot is uw trouw, o Heer)
Ps. 27: 1, 3, 7
Wet
Ps. 119: 3, 5, 40
Gebed
Rom. 8, 1 – 11
Opw. 136: 1, 2 (Abba, Vader, U alleen)
Preek Rom. 8, 12 – 17
LB. 675 (Geest van hierboven)
Gebed
Collecte:Kerk
Gz. 254: 1, 2, 3 (Kom, laat ons vrolijk zingen)

Zondag 12 mei
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski
         

Deze morgen is er weer Bijbelclub.

Ps. 93: 1, 2, 3
Wet
Ps. 32: 1, 2
Gebed
Mc. 4, 35 – 41
LB. 909: 1, 2, 3 (Wat God doet, dat is welgedaan)
Preek
Opw. 770 (Ik zal er zijn)
Gebed
Collecte: Diaconie
LB. 904: 1, 3, 5 (Beveel gerust uw wegen)

Zondag 5 mei
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski
         bevestiging ambtsdragers

De eerstvolgende Bijbelclub is op 12 mei

LB. 405: 1, 2, 3, 4 (Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig)
Wet
Gz.243: 1, 2, 3, 4 (Heer, ik kom tot U)
Formulier – inleiding
Gebed
Formulier – onderwijs
Ps. 135: 1, 11
Mc. 4, 26 – 29
LB. 220: 1, 2, 3, 4 (Zoals een bloem zijn kerk heft naar de zon)
Afscheid aftredende ambtsdragers Ps.90: 8
Formulier – bevestiging Na bevestiging zingen Ps. 134: 3
Ps. 135: 12
Gebed
Collecte: Kerk
LB. 425 (Vervuld van uw zegen)

Zondag 28 april
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski
     

De eerstvolgende Bijbelclub is op 12 mei

Ps. 121: 1, 2, 3, 4
Wet
Ps. 36: 2
Gebed
Mc. 16, 9 – 20
Gz. 253: 5, 7
Preek
Opw. 167: 1, 2, 3 (Samen in de naam van Jezus)
Gebed
Collecte: Diaconie
LB. 146a: 1, 2, 3, 7 (Laat ons nu vrolijk zingen)

Zondag 21 april
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski
     Heilig Avondmaal

De eerstvolgende Bijbelclub is op 12 mei

Gz. 206: Beurtzang:
Refrein: Allen
                  1 Allen
                  2 Kinderen
                  3 Mannen
                  4 Kinderen
                  5 Vrouwen
                  6 Mannen
                  7 Allen
Wet
Opw. 268 (Hij kwam bij ons heel gewoon)
Gebed
Mc. 16, 1 – 8
LB. 624: (Christus onze Heer verrees)
                  1 Allen
                  2 Cantorij
                  3 Allen
Preek Mc. 16, 7
LB. 642: (Ik zeg het allen, dat Hij leeft)
Gebed

Viering Heilig Avondmaal. Na Geloofsbelijdenis zingt cantorij LB. 650;

Collecte: ABC Red een Kind
LB. 630: 1, 2, 3, 4 (Sta op!- Een morgen is ongedacht)

Liturgie middagdienst

Zondag 19 mei
16.30 uur: ds. W.L. de Graaff (Groningen Zuid/Helpman)

Stiltemoment
Votum en zegengroet
Gez. 164: 1 – 5 (Heer, laat het licht zijn om ons heen)
Gebed
L. Matteus 2: 1 – 15
Ps. 72: 6 en 8
Preek over Matteus 2: 15
Ps. 124: 1 – 3
Gebed
Collecte: Kerk
Apostolische Geloofsbelijdenis
Lb. 971: 1 – 3
Zegen

Zondag 12 mei
16.30 uur: ds. W.L. de Graaff (Groningen Zuid/Helpman)

Moment van stilte
Votum en zegengroet
LB. 286: 1 – 3 (Waar de mensen dwalen in het donker)
Gebed
L. Hosea 11: 1 – 11
Ps. 107: 1, 2 en 5
Preek over Lucas 3: 8 en 9
Ps. 105: 1, 3 en 5
Geloofsbelijdenis
LB. 342: 1 – 5 (In God de Vader op zijn troon)
Gebed
Collecte: Diaconie
Gez. 250: 1 – 3 (God is getrouw, zijn plannen falen niet)
Zegen

Zondag 5 mei
16.30 uur: ds. C. Kanis (Loppersum-Westeremden)

Votum en vredegroet
Zingen: psalm 146: 1, 3, 8
Gebed
Lezen Lucas 11: 1 – 13
Zingen psalm 34: 2, 6
Lezen Zondag 45
Zingen opwekking 136 (Abba Vader)
Preek
Zingen NLB 902: 1, 2, 3, 6
             (NB vers-indeling in andere liedbundels is anders)
             Vs 1: Is God de Heer maar voor mij
             Vs 2: De grond van mijn vertrouwen
             Vs 3: Zijn Geest wil in mij wonen
             Vs 6: Mijn hart wil blij opspringen
Geloofsbelijdenis
Zingen GK 167 (Machtig God, sterke rots)
Gebed
Collecte: Kerk
Zingen NLB 245: 1, 3 (‘k wil U o God, mijn dank betalen)
Zegen

Zondag 28 april
16.30 uur: ds. P. Groen (Heerenveen)
            preek over jaarthema hoofdstuk 8

Votum en zegengroet
Liedboek 146c: 1 en 3 en 7
Gebed
Lezen: Johannes 15: 1 – 8
            Galaten 5: 13 – 26
Gezang 103: 1 en 5 en 6 uit kerkboek 2006 (o Schepper Geest woon in uw kerk)
Preek over Galaten 5: 13 – 26
Evangelische liedbundel 166 (Vader, U loven wij)
(melodie: liedboek 868 – lof zij de Heer, de almachtige koning der ere)
Geloofsbelijdenis van Nicea
Psalm 119: 3 en 14
Gebed
Collecte: Diaconie
Liedboek 675 (Geest van hierboven)
Zegen

Zondag 21 april
16.30 uur: ds. G. Meijer (Zuidlaren)

komen
                  stilte
                  gezongen votum
                  groet
                  gz 177: 2 (’k Geloof in U…)

horen
                  gebed
                  Johannes 20: 1 – 10
                  verkondiging
                  ps 116: 5, 8

geven
                  Apostolicum
                  lb 641: 1, 4 (Jezus leeft…)
                  collecte: ABC Red een Kind

gaan
                  gz 209 (U zij de glorie)
                  zegen

Agenda

Er zijn momenteel geen toekomstige events.
Zie alle agendapunten van de hele maand ⟶

Vacatures

In de kerk heb je veel mensen nodig om diensten goed uit te voeren. Hier gaat het meestal vooral om vrijwilligerswerk. We zouden het erg fijn vinden als je ook meewerkt aan onze kerk, want er is nu veel vraag naar. Je raakt met ons vrijwilligerswerk ook meer betrokken in onze kerk, wat we heel fijn vinden, want zo kunnen we elkaar ook beter leren kennen.

Op dit moment is er veel vraag naar hele verschillende soorten werk:

  • Notulist Kerkenraad
  • Scriba
  • Medewerkers beamteam
  • Schoonmakers
  • Redactieleden Noord-Wester
  • Muzikanten/zangers

Interesse? Stuur dan een mail naar .img@.img, of stuur een bericht via het contactformulier.

Logo