Slider
Iedereen is welkom
We nodigen je van harte uit om langs te komen!
Slider
Samen geloven
Geloven doe je niet alleen, dat doen we samen.
Slider
Ons doel
We willen elke zondag het woord van God verkondigen in een gemeente waar je jezelf thuisvoelt.
Banner Shadow

Erediensten

Erediensten

We hebben elke zondag 2 kerkdiensten, één ’s morgens en één ’s middags.
Een kerkdienst duurt meestal zo’n vijf kwartier. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om nog een kop koffie te drinken.
Kleine kinderen kunnen ’s morgens terecht in de creche. Voor kinderen van 4-12 jaar is er geregeld Bijbelclub.

Zondag 15 september            

  9.30 uur: ds. P. Groen            
16.30 uur: ds. C.Th. Basoski            
Bekijk hier het rooster van de kerkdiensten in 2019.

Liturgie

Voor de actuele liturgie van de diensten kun je de volgende link gebruiken, of klik in de zijbalk op de voorpagina.
Morgendienst | Middagdienst

Kerkdiensten volgen via internet

We zien je graag in onze kerk, maar als het niet lukt om de dienst te bezoeken, kun je de kerkdienst volgen via internet. Al onze diensten worden online opgeslagen en je kunt ze live beluisteren via kerkomroep.nl. Door op deze link te klikken, kan je de opgeslagen kerkdiensten van de Columnakerk terugvinden of online meeluisteren.
De kerkdienst bekijken kan ook, via videostream. Op een tablet gaat dat het best door eerst de app te downloaden.

Liturgie morgendienst

Zondag 15 september
09:30 uur: ds. P. Groen

Hoera, er is weer Bijbelclub!

Stil gebed
Votum en zegengroet
Psalm 121
Gebed

De wet
     Efeziërs 6: 10-17

Lied 886 in de twee verschillende talen achter elkaar zingen (Abba, Vader)

Lezen Handelingen 17: 16 – 34.
Lied 981, maar met de melodie van gezang 170 kerkboek (Zolang er mensen zijn op aarde)
Tekst: Handelingen 17: 23 en 27
Preek
Psalm 145: 2 en 3
Gebed
Collecte: Diaconie
Gezang 209 (U zij de glorie)
Zegen

Zondag 8 september                Viering Heilig Avondmaal
09:30 uur: ds. C.Th. Theo Basoski

De eerstvolgende Bijbelclub is op 15 september

Ps. 34: 1, 3 (berijming Levensliederen)
Wet
Ps. 141: 1, 2, 3
Gebed
2 Petrus 1, 3 – 11
Preek: 2 Petrus 1, 5 – 7
LB. 838: 1, 2 (O grote God, die liefde zijt)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal
               lezen form.IV
               zingen Apostolische Geloofsbelijdenis Gz.175b
               als dankzegging zingen: LB.383:3,4 (Leer ons het goddelijk beleid)
Collecte: Diaconie
LB. 425 (Vervuld van uw zegen)

Zondag 1 september
09:30 uur: ds. Mathusela Limboo & ds. Theo Basoski

Hoera, er is weer Bijbelclub!

Ps. 48: 1, 4
Wet
Opw. 520 (in het Engels)(zie hieronder)
Gebed
Kinderclub
Neh. 1 en 2
Ps. 122: 3
Preek
LB. 912: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Neem mijn leven, laat het Heer)
Gebed
Collecte: Mission
Ps. 100 (Op melodie van ps.134; Engelse tekst, 5 coupletten) (zie hieronder)

Opw.520
Be Thou my vision, oh Lord of my heart
Nought be all else to me, save that Thy art
Thou my best thought in the day and the night
Waking or sleeping, Thou presence my light

Be Thou my wisdom, be Thou my true word
I ever with Thee and Thou with me Lord
Thou my great Father and I Thy true son
Thou in me dwelling and I with Thee one

Be Thou my breastplate, my sword for the fight
Be Thou my armor and be Thou my might
Thou my soul shelter, and Thy my high tower
Raise Thou me heavenwards, oh power of my power

Riches I need not, nor man’s empty praise
Thou mine inheritance through all of my days
Thou and Thou only though first in my heart
High king of heaven my treasure Thou art

Oh high king of heaven, when battle is done
Grant heaven’s joy to me, bright heaven sun
Christ of my own heart, whatever befall
Still be my vision, though ruler of all

Ps.100
1
All people that on earth do dwell,
sing to the Lord with cheerful voice:
serve him with joy, his praises tell,
come now before him and rejoice!

2
Know that the Lord is God indeed,
he formed us all without our aid;
we are the flock he loves to feed,
the sheep who by his hand are made.

3
O enter then his gates with praise,
and in his courts his love proclaim;
give thanks and bless him all your days:
let every tongue confess his name.

4
For God, our mighty Lord is good,
his mercy is for ever sure;
his truth at all times firmly stood,
and shall from age to age endure.

5
Praise God the Father, God the Son,
and God the Spirit evermore;
all praise to God the Three – in – One,
let heaven rejoice and earth adore!

Zondag 25 augustus
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski

De eerstvolgende Bijbelclub is op ???

Ps. 125: 1, 2
Wet
Gz. 168: 1, 2, 3, 4  (Vader, vol van vrees en schaamte)
Gebed
Mt. 10, 1 – 15
Ps. 33: 2, 7, 8
Preek
LB. 968: 1, 2, 3  (De ware kerk des Heren)
Gebed
Collecte: Diaconie
LB. 968: 4, 5  (In ’t woeden aller tijden)

Zondag 18 augustus
09:30 uur: ds. D. Noort (Zuidhorn)

Na de zomervakantie is er weer Bijbelclub

Votum
Zegengroet
Lied                     DNP 33: 1, 2
Wet
Lied                     DNP 33: 3
Gebed
Inleiding                                                       Wat is waarheid?
Schriftlezing 1                                          I Koningen 22:  1 – 28
Lied                     NLB 316: 1, 4
Schriftlezing 2                                          I Koningen 22: 29 – 40
Preek
Amenlied           NGK 249: 7, 8, 9
Dankgebed
Collecte:             Diaconie
Slotzang             NLB 152: 7, 9, 10
Zegen

Liturgie middagdienst

Zondag 15 september                
16.30 uur: ds. C.Th. Basoski

Ps. 19: 1, 3
Gebed
2Petrus 1, 12 – 21
Ps. 119: 40
Preek
LB. 723: 1, 2 (Waar God de Heer zijn schreden zet)
Geloofsbelijdenis
Gz. 177: 3, 4 (Heer, U bent mijn kracht)
Gebed
Collecte: Diaconie
LB. 245: 1, 2, 3 (‘k Wil U, o God, mijn dank betalen)

Zondag 8 september                 Viering Heilig Avondmaal
16.30 uur: ds. E.J. Meijer (Hoogkerk)

Votum en vredegroet
Ps. 146: 1, 4, 8
Formulier 5 HA
GK17 177 / GK06 161          (Heer U bent mijn leven)
Schriftlezing                Genesis 1: 26 – 31
                                Kolossenzen 3: 1 – 11
Ps. 103: 5, 7, 9
Tekst                          Matteus 22: 15 – 22
Verkondiging
GK17 181: 1, 2, 4, 8 / GK06 36: 1, 2, 4, 10     (Hoor onze Vader hoor ons aan / O allerhoogste Majesteit)
Dankgebed
Collecte: Diaconie
NLB 912 / LvK 473: 1 – 5, 10     (Neem mijn leven, laat het Heer)
Zegen

Zondag 1 september
16.30 uur: ds. G. Meijer (Zuidlaren)

komen
             stilte
             gezongen votum
             groet
             ps 8a (Heer, onze God)

horen
             gebed
             2 Korintiërs 4: 5 – 15
             Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens (2 Korintiërs 4:7)
             gz 115 (GK06 Nooit kan ’t geloof te veel verwachten)

geven
             gz 175a (Ik geloof in God de Vader)
             gebed
             collecte: Mission

gaan
             nlb 150a: 2, 3, 4 (Geprezen zij God!)
             zegen

Zondag 18 augustus
16.30 uur: ds. P.K. van de Kamp (Grijpskerk)

Welkom
Zingen: Opwekking 464: 1 ‘Wees stil voor het aangezicht van God’
Stiltemoment
Eed van Toewijding en Groet
Zingen: Opwekking 462: 1 ‘Aan uw voeten Heer’ (refrein – vers 1 – refrein)
Gebed
Lezen: Openbaring 6: 9 – 11 & 8: 1 – 5
Zingen: Psalm 141: 1 – 3 (GK)
Preek (Zie ppt)
Amenlied: Psalm 116: 1 (DNP: http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-116)
Apostolische geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 81: 8 (GK)
Gebed (Onze Vader)
Inzameling van de Gaven: Diaconie
Zingen: Gezang 246: 3 (GK) ‘Nu bidden wij met ootmoed en ontzag’
Zegen
Amen op de zegen: Psalm 61: 3 (GK)

Zondag 18 augustus
16.30 uur: ds. C.Th. Basoski

Gz. 163: 1, 2, 3 (Dit huis, een herberg onderweg)
Gebed
Mt. 9, 35 – 38
Ps. 80: 1, 2, 10
Preek
LB. 146a: 3, 5, 6, 7 (Hij is de Heer, de sterke)
Geloofsbelijdenis
LB. 146c: 1, 7 (Alles wat adem heeft)
Gebed
Collecte: Diaconie
LB. 263: 1, 2, 3 (Wees Gij mijn toevlucht)

Zondag 14 juli
16.30 uur: ds. J.H. Kuiper (Assen)

Vooraf: opw 689: spreek, o Heer, door Uw heilig woord
1. votum en groet
2. zingen opw 518 ( = ps 139 deels)
3. gebed = gez 246: 3 nu bidden wij met ootmoed en ontzag
4. lezen:
– Matteüs 5: 17 – 20; 5: 43 – 6: 4
– Colossenzen 2: 6 – 15
zingen gez 22 uw woord omvat mijn leven
5. tekst Mat 5: 48
6. preek
7. zingen ps 25: 2, 4
8. belijdenis: gez 177 Heer, u bent mijn leven
9. gebed
10 collecte: Diaconie
11. slotlied liedboek (2013) 705: 1, 4 ere zij aan God de Vader
12 zegen

Zondag 7 juli
16.30 uur: ds. H. Zeilstra (Zuidbroek)

Psalm 87: 3, 4, 5
Gebed
Handelingen 8, 4 – 8 en 25 – 40
Psalm 68: 11
Preek
Liedboek 969: 1, 2, 3, 4 (In Christus is nog west noch oost)
Geloofsbelijdenis
Liedboek 412: 3 (U, Vader, U zij lof)
Gebed
Collecte: Kerk
Opwekking 366: 1, 2, 3 (Kroon Hem met gouden kroon)

Zondag 30 juni Doopdienst
16.30 uur:ds. C.Th. Basoski

Ps. 25: 1, 4, 6
Gebed
Bediening van de heilige doop. Na de doop zingen Ps.105:5
Fil. 3, 10 – 16
LB. 316: 4 (Het woord van liefde, vrede en recht)
Preek
Opw.378 (Ik wil jou van harte dienen)
Gz.175b (Apostolische Geloofsbelijdenis)
Gebed
Collecte: Kerk
Gz. 238: 1, 2, 3 (Ik bouw op U)

Zondag 23 juni
16.30 uur:ds. C.Th. Basoski

LB. 978: 1, 2 (Aan U behoort, o Heer der heren)
Gebed
Hnd. 14, 8 – 18
Ps. 19: 1, 2 ,3
Preek
Ps.119 :3, 13, 14, 40
Geloofsbelijdenis
Ps. 8a: 1, 2, 3, 4 (Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam)
Gebed
Collecte: Algemene Barmhartigheids-Collecte voor Gevangenenzorg
LB. 978: 3, 4 (Gij hebt de bloemen op de velden)

Agenda

Er zijn momenteel geen toekomstige events.
Zie alle agendapunten van de hele maand ⟶

Vacatures

Vrijwilligersvacatures

In onze gemeente zijn veel mensen actief als vrijwilliger. Bijvoorbeeld tijdens de kerkdiensten,
als muzikant of zanger, of in het multimediateam. Maar ook door de week, bij het maken van de kerkbladen en in diverse commissies. Wil je ook meedoen? Kijk eens wat je leuk lijkt om te doen.
Het vergroot de onderlinge betrokkenheid en werkt mee om elkaar beter leren kennen.

Op dit moment is er vraag naar heel uiteenlopende soorten werk:

  • Redactieleden Noord-Wester
  • Schoonmakers
  • Muzikanten/zangers
  • Medewerkers beamteam

Interesse? Stuur dan een mail naar .img@.img, of stuur een bericht via het contactformulier.

Logo