Slider
Iedereen is welkom
We nodigen je van harte uit om langs te komen!
Slider
Samen geloven
Geloven doe je niet alleen, dat doen we samen.
Slider
Ons doel
We willen elke zondag het woord van God verkondigen in een gemeente waar je jezelf thuisvoelt.
Banner Shadow

Erediensten

Erediensten

We hebben elke zondag 2 kerkdiensten, één ’s morgens en één ’s middags.
Een kerkdienst duurt meestal zo’n vijf kwartier. Er is geregeld Bijbelclub voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Na de ochtenddienst is er gelegenheid om nog een kop koffie te drinken.

Zondag 16 juni

  9.30 uur: ds. T. Dijkema (Enumatil)            
16.30 uur: ds. C.Th. Basoski            
Bekijk hier het rooster van de kerkdiensten in 2019.

Liturgie

Voor de actuele liturgie van de diensten kun je de volgende link gebruiken, of klik in de zijbalk op de voorpagina.
Morgendienst | Middagdienst

Weinig tijd of geen vervoer?

We hebben natuurlijk het liefst dat je naar onze kerk zelf komt. Als het je echt niet lukt kun je de kerkdienst beluisteren via www.kerkomroep.nl of bekijken via www.kerkdienstgemist.nl.
Al onze diensten worden online opgeslagen en je kunt ze live beluisteren via de kerkomroep. Door op deze link te klikken, kan je het bestandenregister zien, of online meeluisteren.
De kerkdienst bekijken kan via videostream. Op een tablet gaat dat het best door eerst de app te downloaden.

Liturgie morgendienst

Zondag 16 juni
09:30 uur: ds. Tiemen Dijkema (Enumatil)

Deze morgen is er weer Bijbelclub.

Vooraf: LB.766:1 (Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen)

Psalm 65 uit Levensliederen * zie onder; NB: in wisselzang: v m m v a
Vier woorden over de Geest van God
Liedboek 671 (Nu bidden wij de heilige Geest): in wisselzang: a m v a
Gebed

Wat uitverkiezing met je doet

1e Bijbellezing: Handelingen 13: 13-41
Zingen: Gz 213 :1 (Eigenroem is uitgesloten)
2e Bijbellezing: Handelingen 13: 42-52
Zingen: Gz 213: 2
Preek over Handelingen 13: 46-48
Zingen: Gz 213: 3

Gebed
Collecte: Evangelisatie
LB 723 (Waar God de Heer zijn schreden zet)

*)Psalm 65 uit Levensliederen
1 vrouwen
Wij zingen met verstild verlangen:
God, die aan Sion hecht,
u zult van ons de dank ontvangen
die u is toegezegd.
U hoort wat mensen aan u vragen,
bij u komt al wat leeft.
Zelf kan ik al mijn schuld niet dragen –
dank dat u ons vergeeft.

2. mannen
Gelukkig wie u wilt onthalen,
verwelkomt in uw huis.
De heiligheid daar doet ons stralen,
de goedheid bij u thuis.
U antwoord machtig en rechtvaardig,
u redt ons, neemt ons mee.
U bent de hoop van heel de aarde
en van de verste zee.

3. mannen
U die de bergen wist te vormen
– een machtig mooi idee! –
u stilt verwoestend zware stormen,
het schuimen van de zee.
U stopt het woeden van de volken,
vervult hen met ontzag.
Zelfs mensen heel ver weg vertolken
luid juichend uw gezag.

4. vrouwen
U onderhoudt het land met regen
en zorgt dat alles groeit.
U geeft rivieren vol met zegen,
zodat de akker bloeit.
U maakt het land geschikt voor koren,
uw arm raakt nooit vermoeid:
u klieft de kluiten, vult de voren
en zegent al wat groeit.

5. allen
U kroont het jaar met uw geschenken,
het druipt van overvloed.
U wilt het droge land doordrenken,
wat bent u gul en goed!
De dalen kleuren blond van koren
de weiden bont van vee,
De heuvels laten van zich horen,
de bergen juichen mee.

Zondag 9 juni
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski
         Belijdenis en Heilig Avondmaal

De eerstvolgende Bijbelclub is op 16 juni

Ps. 150: 1, 2 (berijming: levensliederen, zie tekst hieronder)
Wet
Opw. 687 (Heer, wijs mij uw weg)
Gebed
Joh. 16, 12 – 16
Hnd. 2, 1 – 13
LB. 678: 2, 4, 5, 6, 9 (De wijnstok bloeit, de vijgenboom zal dragen)
Preek Joh. 16, 13a
Opw. 334 (Heer uw licht en uw liefde schijnen)
Openbare geloofsbelijdenis
Gz. 261 (De Heer zegene u)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal.
         Lezen form.V.
         Zingen Geloofsbelijdenis (Ik geloof in God de Vader die almachtig, wijs en goed…
         (op de wijs van LB 481))
Collecte: Diaconie
Gz. 177: 3, 4 (Heer, U bent mijn kracht)

Psalm 150 uit: Levensliederen

1.
Zing het uit en prijs de HEER!
Prijs God, geef hem alle eer!
In de tempel waar hij woont,
in de hemel waar hij troont.
Prijs zijn koninklijke hoogheid!
Prijs hem om zijn scheppingsmacht.
Prijs hem om zijn zeggingskracht.
Prijs zijn grenzeloze grootheid!

2.
Dans! De toon is nu gezet.
Prijs hem, ramshoorn en trompet.
Prijs hem, snaren, harp en luit.
Prijs hem, tamboerijn en fluit.
Prijs hem, klinkende cimbalen.
Prijs hem, bekkens: vol geluid!
Prijs de HEER en zing het uit
alles wat kan ademhalen!

Zondag 2 juni
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski
          Preek over jaarthema hfdst. 10

Deze morgen is er weer Bijbelclub.

Ps. 125: 1, 2
Wet
Ps. 56: 4
Gebed
Rom. 12, 1 – 21
Opw. 462 (Aan uw voeten Heer)
Preek Rom 12, 1 – 2
LB. 978: 1, 4 (Aan U behoort, o Heer der heren)
Gebed
Collecte: Kerk
Opw. 167: 1, 2, 3 (Samen in de naam van Jezus)

Donderdag 30 mei – Hemelvaartsdag
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski
         

De eerstvolgende Bijbelclub is op 2 juni

Opw. 366: 1, 2, 3 (Kroon Hem met gouden kroon)
Gebed
Hnd. 1, 1 – 14
Gz. 215: 1, 2, 5 (De dag van onze vorst brak aan)
Preek
Gz. 211: 1, 2, 3 (Wij knielen voor uw zetel neer)
Geloofsbelijdenis
Gz. 214: 1, 4 (Ik heb de vaste grond gevonden)
Gebed
Collecte: Diaconie
LB. 103c: 1, 2, 3 (Loof de koning, heel mijn wezen)

Zondag 26 mei
09:30 uur: Nico Dijksterhuis
         

Deze morgen is er weer Bijbelclub.

Stil gebed.
Votum en zegengroet.
Zingen Psalm 93.
Wet van God.
Zingen LB Gezang 575: 1, 6 (Jezus, leven van ons leven).
Gebed.
Lezen: Exodus 12: 14 – 20 / Matteüs 13: 31 – 33 / I Korinte 5.
Zingen LB Gezang 656 (Ik ben de wijnstok).
Tekst: Matteüs 16: 1 – 12.
Preek.
Zingen Psalm 103: 4, 5.
Gebed.
Collecte: Diaconie.
Slotzang LB Gezang 415 (Zegen ons, Algoede).

Zondag 19 mei
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski
         

De eerstvolgende Bijbelclub is op 26 mei

LB. 885: 1, 2 (Groot is uw trouw, o Heer)
Ps. 27: 1, 3, 7
Wet
Ps. 119: 3, 5, 40
Gebed
Rom. 8, 1 – 11
Opw. 136: 1, 2 (Abba, Vader, U alleen)
Preek Rom. 8, 12 – 17
LB. 675 (Geest van hierboven)
Gebed
Collecte:Kerk
Gz. 254: 1, 2, 3 (Kom, laat ons vrolijk zingen)

Zondag 12 mei
09:30 uur: ds. C.Th. Basoski
         

Deze morgen is er weer Bijbelclub.

Ps. 93: 1, 2, 3
Wet
Ps. 32: 1, 2
Gebed
Mc. 4, 35 – 41
LB. 909: 1, 2, 3 (Wat God doet, dat is welgedaan)
Preek
Opw. 770 (Ik zal er zijn)
Gebed
Collecte: Diaconie
LB. 904: 1, 3, 5 (Beveel gerust uw wegen)

Liturgie middagdienst

Zondag 16 juni
16.30 uur:ds. C.Th. Basoski

Ps. 130: 1, 2, 3, 4
Gebed
HC. 2
Gz. 242: 1, 2, 3, 4 (Ach, wat moet ik toch beginnen)
1 Joh 1, 2 – 2, 2
Ps. 147: 1, 2, 7
Preek
LB. 836: 1, 2, 3, 4, 5 (O Heer die onze Vader zijt)
Geloofsbelijdenis
Ps. 89: 7
Gebed
Collecte: Evangelisatie
LB. 834: 1, 2, 3 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)

Zondag 9 juni
16.30 uur:ds. E.J. Meijer (Hoogkerk)      Heilig Avondmaal

Votum en vredegroet
Ps. 67
Viering HA Formulier 4
Dankzegging en gebed
Gez. 182: 4, 5, 6 (Geef ons uw Geest want ons geloof is klein.)
Schriftlezing: Jesaja 63: 7 – 19a
                        Efeziers 4: 17 – 5: 20
Ps. 133
Efeziers 4: 30
Verkondiging
Zingen: Geloofsbelijdenis (Ik geloof in God de Vader die almachtig, wijs en goed;
                   op de wijs van LB 481)
Dankgebed
Collecte: Diaconie
Gez. 217: 1, 2, 6, 7, 8 (Dit is de dag, dit is het uur.)
Zegen

Zondag 2 juni
16.30 uur:ds. J.Th. Rozemuller (Oldehove)

Votum en zegengroet
Ps. 136: 1, 3, 10, 14, 20, 21 (Looft de HEER, want Hij is goed)
Gebed
Jes. 6: 1 – 8; Rom. 8: 14 – 17.
Ps. 139: 6, 7 (Ik loof het wonderbaar beleid)
Preek
Zingen: Opw. 687 (Heer, wijs mij uw weg) alternatief: Ps. 103: 5, 9
Geloofsbelijdenis: Gez. 175b (Ik geloof in God de Vader)
Dankgebed
Collecte: Kerk
Zingen: Ps. 18: 1, 8, 9 (Ik heb U lief van ganser harte, Here)
Zegen

Zondag 26 mei
16.30 uur: ds. W.L. de Graaff (Groningen Zuid/Helpman)

Stiltemoment
Votum en zegengroet
LB. 870: 1a, 2m, 3v, 4a, 5m, 6v, 7a en 8a (beurtzang)
Gebed
L. Romeinen 11: 16 – 24
Ps. 89: 1, 2 en 7
Preek over Romeinen 11: 25 – 26
Ps. 87: 1v, 2m, 3v, 4m en 5a (beurtzang)
GK. 176: 1, 3 en 5 (vers 2 en 4 gelezen)
Dankgebed
Collecte: Diaconie
Lb. 263: 1, 2 en 3
Zegen

Zondag 19 mei
16.30 uur: ds. W.L. de Graaff (Groningen Zuid/Helpman)

Stiltemoment
Votum en zegengroet
Gez. 164: 1 – 5 (Heer, laat het licht zijn om ons heen)
Gebed
L. Matteus 2: 1 – 15
Ps. 72: 6 en 8
Preek over Matteus 2: 15
Ps. 124: 1 – 3
Gebed
Collecte: Kerk
Apostolische Geloofsbelijdenis
Lb. 971: 1 – 3
Zegen

Zondag 12 mei
16.30 uur: ds. W.L. de Graaff (Groningen Zuid/Helpman)

Moment van stilte
Votum en zegengroet
LB. 286: 1 – 3 (Waar de mensen dwalen in het donker)
Gebed
L. Hosea 11: 1 – 11
Ps. 107: 1, 2 en 5
Preek over Lucas 3: 8 en 9
Ps. 105: 1, 3 en 5
Geloofsbelijdenis
LB. 342: 1 – 5 (In God de Vader op zijn troon)
Gebed
Collecte: Diaconie
Gez. 250: 1 – 3 (God is getrouw, zijn plannen falen niet)
Zegen

Zondag 5 mei
16.30 uur: ds. C. Kanis (Loppersum-Westeremden)

Votum en vredegroet
Zingen: psalm 146: 1, 3, 8
Gebed
Lezen Lucas 11: 1 – 13
Zingen psalm 34: 2, 6
Lezen Zondag 45
Zingen opwekking 136 (Abba Vader)
Preek
Zingen NLB 902: 1, 2, 3, 6
             (NB vers-indeling in andere liedbundels is anders)
             Vs 1: Is God de Heer maar voor mij
             Vs 2: De grond van mijn vertrouwen
             Vs 3: Zijn Geest wil in mij wonen
             Vs 6: Mijn hart wil blij opspringen
Geloofsbelijdenis
Zingen GK 167 (Machtig God, sterke rots)
Gebed
Collecte: Kerk
Zingen NLB 245: 1, 3 (‘k wil U o God, mijn dank betalen)
Zegen

Agenda

Er zijn momenteel geen toekomstige events.
Zie alle agendapunten van de hele maand ⟶

Vacatures

In de kerk heb je veel mensen nodig om diensten goed uit te voeren. Hier gaat het meestal vooral om vrijwilligerswerk. We zouden het erg fijn vinden als je ook meewerkt aan onze kerk, want er is nu veel vraag naar. Je raakt met ons vrijwilligerswerk ook meer betrokken in onze kerk, wat we heel fijn vinden, want zo kunnen we elkaar ook beter leren kennen.

Op dit moment is er veel vraag naar hele verschillende soorten werk:

  • Notulist Kerkenraad
  • Scriba
  • Medewerkers beamteam
  • Schoonmakers
  • Redactieleden Noord-Wester
  • Muzikanten/zangers

Interesse? Stuur dan een mail naar .img@.img, of stuur een bericht via het contactformulier.

Logo