Predikanten

VRIJSTELLING DS. BASOSKI IVM SYNODE EN (STUDIE)VERLOF
Vanaf 1 januari 2017 tot 21 augustus is ds. Basoski vrijgesteld voor het werk op de Generale Synode en (studie)verlof. Mocht u een predikant nodig hebben, dan kunt u daarvoor onderstaande contactpersonen benaderen.

Wijk Noord

Contactpersoon voor alle pastorale zaken van wijk Noord:
Dhr Wim Huizinga
Siriusstraat 63
Tel: 050-5772684
Mail: wbhuizinga[at]ziggo.nl

Wijk West

Contactpersonen voor alle pastorale zaken van wijk West:

tot 21 augustus 2017
Dhr. Jan Wesseling
Rubensstraat 75
Tel. 050-3121007 Email: jan.wesseling[at]home.nl

 
Ds. Theo Basoski is sinds 16 mei 2010
verbonden aan onze gemeente.
NB ds Basoski is vrijgesteld
in bovengenoemde periode

Adres: Breitnerstraat 21, 9718 ML te Groningen
Tel: 050-3642675 (werk)
Mail: ctbasoski at kpnmail.nl

 
 

Studentenpredikant

ds-huttenga-foto
Ds. Ton Huttenga werkt sinds 1 juli 2003 als studentenpredikant in Groningen.
Werkadres: S.S. Rosensteinlaan 22
                  (rechterkant Oosterkerk)
Adres: Pop Dijkemaweg 65C, 9731 BD Groningen
Tel.: 06-339 74399
E-mail: info[at]studentenpastoraatgroningen.nl
Internet: www.studentenpastoraatgroningen.nl
Via deze site kan ook een afspraak worden gemaakt voor een pastoraal gesprek.

Gekopieerd van: http://www.columnakerk.nl/over-ons/predikant/ .
© Columnakerk 2017.