Gemeente

De Columnakerk maakt onderdeel uit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Per 1 juli 2012 is de gemeente van Groningen-West samengevoegd met die van Groningen-Noord. De gemeente heet nu officiëel Groningen-Noord-West.

Gemeenteleven

Onze gemeente heeft een bijzondere samenstelling. Er zijn zowel veel ouderen als veel studenten te vinden. Daarnaast zijn er werkende alleenstaanden en (jonge) gezinnen. Op zondag zijn er twee kerkdiensten. Na de morgendienst is er gelegenheid om een kopje koffie (of thee of ranja) te blijven drinken.
Met elkaar proberen we het stadse gemeenteleven zo goed mogelijk vorm te geven. Dit doen we onder andere door bij elkaar te komen in de WIJKKRINGEN, kleinere groepen, bedoeld om beter naar elkaar te kunnen omzien en het geloof kunnen delen. In september 2016 zijn we gestart met een nieuw jaarthema. Dit is – naast natuurlijk de eigen inbreng – een mooi hulpmiddel als ondersteuning voor de geloofsgesprekken in de wijkkringen. Ook wordt er elke maand een preek gehouden over dit thema.
Verder is er een gevarieerd aanbod aan BIJBELSTUDIEVERENIGINGEN.
De JEUGDVERENIGINGEN worden georganiseerd in samenwerking met de gemeente van Groningen Zuid/Helpman.
Ook treffen de gemeenteleden elkaar vaak tijdens de informele activiteiten van
TIJD VOOR ACTIE.

Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)

De andere gemeenten van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Groningen zijn, de Oosterkerk (Groningen-Oost), de Refajahkerk (Groningen-Zuid/Helpman), Haren en Hoogkerk.

Gekopieerd van: http://www.columnakerk.nl/over-ons/gereformeerd/ .
© Columnakerk 2017.