Kerkenraad

Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de ouderlingen en de dominee. De huidige kerkenraad Groningen Noord-West bestaat uit:

Predikant

Ds. C.TH. Basoski

Ouderlingen

Fokko Bulthuis
Luuk Buit
Duurt Cazemier
Kees van der Ploeg
Ben Smith
Jaap Stoit
Peter Volk
Jan Wesseling

De kerkenraad wordt bijgestaan door de diakenen en de scriba (secretaris). Dit zijn:

Diakenen

Jan Boven
Harm Havinga
Jan Korterink
Dick Plas
René de Vries
Dick Westerkamp

Scriba

Geerte Feunekes

Gekopieerd van: http://www.columnakerk.nl/organisatie/kerkenraad/ .
© Columnakerk 2017.