Commissie Kind & Kerk

Crèche

Voor kinderen van 0 tot 6 jaar is er oppas geregeld tijdens de morgendienst. U kunt uw kind brengen naar de tuinzaal. Vanaf ongeveer een kwartier voor aanvang van de dienst zijn daar twee oppassers aanwezig, waarvan tenminste één volwassene. Naast de goede oppas en genoeg ruimte, is er aanwezig:
-voor baby’s: boxen, een slaapkamertje, kleedkussen, flessenwarmer, speelgoed.
-voor peuters en kleuters: kindvriendelijk speelgoed, puzzels en spelletjes, loopfietsjes e.d. tekenmateriaal, een kinderbijbel en een map met kinderliedjes.

Bijbelclub

Kinderen tussen de 3 en 8 jaar zijn van harte welkom bij de Bijbelclub. Deze vindt tweewekelijks plaats tijdens de ochtend-eredienst. Doelstelling is de allerjongsten onder ons op een natuurlijke en positieve manier te betrekken bij de kerkdienst. Dit doen wij door ze tijdens de preek een ‘kinderpreek’ te vertellen die ze kunnen begrijpen. Ook leren ze soms een liedje en maken ze een knutselwerkje dat met het thema te maken heeft. Daarnaast proberen we de kinderen met elkaar in contact te brengen zodat ze elkaar beter leren kennen.
Rooster bijbelclub

Andere activiteiten

De Commissie Kind & Kerk organiseert daarnaast voor kinderen tot 12 jaar activiteiten zoals bijvoorbeeld het kinderkerstfeest, paasknutselen en uitstapjes.

Gekopieerd van: http://www.columnakerk.nl/organisatie/commissies/kind-en-kerk/ .
© Columnakerk 2017.