Erediensten en liturgie

Wij nodigen u van harte uit aan deze kerkdiensten deel te nemen in de Columnakerk, Paulus Potterstraat 2 te Groningen.
Tijdens de kerkdiensten worden er psalmen, gezangen en andere liederen gezongen, er wordt uit de Bijbel gelezen, en zal een predikant een preek houden.
Na de ochtenddienst is er gelegenheid koffie of thee te drinken.
‘s Morgens is er oppas voor de kinderen. Eens in de twee weken is er op zondagochtend bijbelclub voor kinderen van 3 tot en met 8 jaar.

Erediensten

Zondag 17 september
09:30 uur: ds. C. van Dusseldorp
                                (Schildwolde)
16:30 uur: ds. C. van der Leest

Collecte: Diaconie: ABC

Zondag 24 september
09:30 uur: ds. C.Th, Basoski
16:30 uur: Gert de Jonge

Collecte: Theologische Universiteit

Meeluisteren en terugluisteren

Erediensten uit de Columnakerk zijn hier live mee te luisteren en achteraf terug te luisteren.

Liturgie 17 september

dienst 9:30 uur:
ds. C. van Dusseldorp

thema: uitverkoren – uitgespuwd?
Ps.93
Gz.155
lezen: Genesis 37
lezen: Rom.8:31-39
Ps.77:1,3
preek: Gen.37:11
Ld.130:1,3,4
Gz.163
dienst 16:30 uur:
ds. C. van der Leest

Psalm 33:1,2
Lezen: 1 Korintiërs 13
Psalm 33:7,8
Tekst: Romeinen 13:8-10
Preek: Paulus roept op tot onderlinge liefde.
LvK Gezang 481:1-4
Psalm 33:4,5 GK
Psalm 138:1-4 (s/m/v/s)

Liturgie 3 september

dienst 9:30 uur:
ds. C.Th. Basoski

Ps.97:1,2,3
Opw.687 (Heer, wijs mij uw weg)
Jer.1
Ps.139:6,7
Jer.15,10-21
Ps.73:1,2,5
Ps.97:4,5
LB.442:1,2,3,4
dienst 16:30 uur:
ds. A.J. Minnema

Zingen: Ps. 19:1,2
Gebed
Schriftlezing + tekst: Psalm 145
Zingen: Ps. 145:1,2
Preek
Zingen: Ps. 145:3,4,5
Zingen: NLB 871:1,2,3,4 (= LvK 281)
Zingen: Ps. 150:1,2

Liturgie 27 augustus

dienst 9:30 uur:
ds. C.Th. Basoski

Ps 103:5
————-
Ps.24:1,2,3
Wet
Ps.143:1,2,9
Gebed
Js.6
LB.457:1,2,3,4
Preek Js.6,9
Ps.19:3,5,6
Gebed
Collecte
Gz.109:1,2,3,4

dienst 16:30 uur:
ds. C. van der Leest

Lied 90:1,2,3 LvK
1 Korintiërs 15:16-28,50-58
Gezang 73:1,2,3,4 GK
Deuteronomium 14:1-2
Psalm 42:1,2,3 GK
Psalm 16:3,4,5 GK
Lied 299:1,2,5,7,10 LvK

Liturgie 20 augustus

dienst 16:30 uur:
ds. J.H. Soepenberg

(Psalmen uit het Liedboek)
Ps. 19:1,2
L Rom. 1:16-32
Ps 8:1,2,3
T NGB art. 2
Ps 104: 1, 7, 8
Apost. Geloofsbelijdenis
Gez. 166:1 (GKb)
LB 479 : 1, 3, 4

Liturgie 13 augustus

dienst 09:30 uur:
ds. J.W. Roosenbrand

Ps. 32: 1 en 2 Levensliederen
   (www.levensliederen.net)
   Geluk is dat…
Ps 32:3 en 4 Levensliederen
   Bij U vind ik een schuilplaats…
Lezing: Psalm 73
Gez 151: Wanneer ik zoek naar woorden
   (= Nieuw Liedboek 894)
Preek over: Ps 73:13-24
Ps 73:9
Ps 73:10-11

Liturgie 6 augustus

dienst 09:30 uur:
ds. L.G. van der Heide

Ps. 104 : 1, 7
Ps. 103 : 4
Lezen: Psalm 103
Ps. 103 : 1, 2, 6, 7
Tekst: Psalm 103
LB 15 : 1. 2
LB 460 : 1. 4. 5

Liturgie 30 juli

dienst 09:30 uur:
ds. J.W. Roosenbrand

Gez. 149
Evangelische Liedbundel 156: 1-3
   De mens leeft niet alleen op aarde
   (melodie Psalm 46)
Lezing: PSALM 36
Nieuw Liedboek 903: 1, 2, 4
Tekst: Psalm 36:7c:
U, HEER, bent de redder
   van mens en dier
Ps. 36:2
LB. 479

Liturgie 23 juli

dienst 09:30 uur:
br. Luuk Buit

Ps. 9: 1, 5, 7
Opw. 428: 1-4
Ezra 9
Lukas 18: 9-14
Ps. 71: 9, 10, 14
Tekst Ezra 9: 10
Gez. 170
Ps 32: 5

dienst 16:30 uur:
ds. A.J. Minnema

NLB 939:1,2,3
Prediker 4:17 – 5:6
Ps. 24:1,2,3
Matt. 5:17-20, 43-48; 7:24-27
Zingen: Een wijs man
   (Hemelhoog 89 / E&R 229)
Tekst: Psalm 15
Ps. 86:4,5
NLB 15:1,2,3,4
   (= Ps. 15 versie LvK)
Ps. 40:1,3,4,7

Liturgie 16 juli

dienst 09:30 uur:
br. Gert de Jonge

Opw. 331
Ps. 32: 1 & 2
Mat. 5: 1-16
Gez. 151
Gez. 170

dienst 16:30 uur:
br. Jan ter Veen

LB 444: 1-3
Ps. 68: 8 & 13
Jes. 46: 1-4
LB 477: 1
Jes. 46: 5-13
LB 477: 2
Gez 160: 1 & 2
Gez. 179a
LB 390: 1

Liturgie 9 juli

dienst 09:30 uur:
ds. C. Th. Basoski & ds. Mathusela Limboo

Ps. 92: 1, 2, 7, 8
Opw. 136: 1, 2, 3 (Abba, Vader 2 coupletten + Engels couplet)
Mt. 25: 14-30
LB. 63: 1, 2, 3
LB. 473: 6 verzen (afwisselend in Engels en Nederlands)
Ps. 117

dienst 16:30 uur:
ds. P. Drost (Delfzijl)

Gez. 156
Gal. 5: 1-16
Gez. 91
Opw. 428
Ps. 36: 3
LB 481: 1&4

Liturgie 2 juli

dienst 09:30 uur:
ds. A. Postma (Veendam)

Opw. 194
Gez. 157: 1-4
Gal. 1: 10-2: 10
Ps. 133: 1, 3
Gal. 2: 9b
Gez. 119: 1-5
LB 314: 1, 3, 4

dienst 16:30 uur:
ds. C. van der Leest

Ps. 150: 1, 2
Gal. 5: 1-14
LB 252: 1, 2, 3, 4 (s-m-v-s)
Gal. 5: 13-26
LB 321: 1, 2, 3
Geloofsbelijdenis: Gez. 179a
LB 319: 1-5

Liturgie 25 juni

dienst 09:30 uur:
ds. A. Postma (Veendam)

Gez. 160
Ps. 86: 4, 7
Gal. 1: 1-9
Ps. 63: 2
Gal. 1: 7a
Gez. 162: 1, 2
Opw. 575

dienst 16:30 uur:
ds. P.K. van de Kamp (Grijpskerk)

LB 201
Rom. 8: 1-30
Gez. 157
LB 902: 1, 3-6
Gez. 133: 3-5
Gez. 167

Liturgie 18 juni

dienst 09:30 uur:
br. Rolf Hoving

Liturgie nog niet bekend.

dienst 16:30 uur:
ds. S. Heij (Harkstede)

Ps. 8: 1, 3, 4, 6
Gez. 71 (2x)
Hebr. 2
Opw. 136: 1, 2
LB 237: 1 ,4, 5, 6 (melodie LB 239)
LB 300: 1, 2, 4, 5

Liturgie 11 juni

dienst 09:30 uur:
ds. C.Th. Basoski (H.A.)

Ps.138:1,2
Wet
Opwekking 687 (Heer, wijs mij uw weg)
Gebed
Ef.6:10-17
Gz.118:2
Preek Ef.6:17b
Opwekking 770 (Ik zal er zijn)
Gebed
Viering Heilig Avondmaal. Lezen form.V Na geloofsbelijdenis zingen Gz.144:1,2,7
Gz.143:1,2
Collecte
Gz.143:3,4

dienst 16:30 uur:
ds. P. Drost (H.A.) (Delfzijl)

Liedboek 127:1,2,4 (Gaat, stillen in den lande)
Gebed
Bediening Heilige Doop aan Jasper de Vries. Zingen voor eerste gebed Ps.100:1; na de
doop Ps.100:2,3; na gebed Ps.100:4
Filippenzen 4:10-20
Psalm 36:2
Tekst Filippenzen 4:19-20
Preek ‘God geeft door Jezus alles wat je nodig hebt’
Belijdenis: Gezang 106 (God in de hoog’ alleen zij eer)
Viering HA Met Formulier nr 4
Na gebed voor de viering Liedboek 14:1,4 (De Heer is mijn Herder)
Na het dankgebed na de viering Liedboek 14:5
Collecte
Liedboek 127:5,7 (Juicht nu, trots al uw zorgen)
Zegen

Liturgie 4 juni

Pinksteren
dienst 09:30 uur:
br. Jan ter Veen

Gezang 161
Opw. 281
Gebed
E&R 313: Vuur uit de hemel
Lezen Hand. 2: 1-14
Zingen: Ps 67: 1 en 2
Lezen Hand. 2: 32-42
Gezang 102a
Tekst: Hand. 2: 41-47
Preek
Liedboek 477
Gebed
Kollekte
Gezang 118: 1, 3
Zegen = Gezang 10:
   De Heer zegene u

Pinksteren
dienst 16:30 uur:
ds. S. Heij (Harkstede)

Psalm 146: 1, 3 (Levensliederen)
Numeri 11: 16-30
Handelingen 2: 32- 34
Gezang 118: 1, 3
Preek
Gezang 121: 1, 2, 5
Geloofsbelijdenis van Nicea
Gezang 121: 6, 8, 9
Dankzegging en voorbede
Collecte
Psalm 146: 4, 5, 6 (Levensliederen)
Zegen

Liturgie 28 mei

dienst 09:30 uur:
ds. C.Th. Basoski (belijdenisdienst)

Gz.171:1,3
Stilte moment
Votum en zegengroet
Ps.91:1,7
Wet
Gz.156:1,2,3,4
Gebed
Opw. 462 (Aan uw voeten Heer)
Psalm 91 (Marlies ten Brinke)
Preek Ps.91,14-16
Opw.407 (O Heer, mijn God) (op orgel)
Openbare geloofsbelijdenis
Nieuwe Liedboek 416:1,2,3 (Ga met God)
Zingen geloofsbelijdenis op melodie van LB.135 (3 coupletten)
Gebed
Corien zingt een lied (Ik hef mijn ogen op naar de bergen)
Collecte
Gz.160:1,2

Liturgie 21 mei

dienst 09:30 uur:
ds. G. Timmermans

Votum en zegengroet
Gezang 132 : 1 – 6
Lezen van de Tien Woorden
Gezang 160 : 1(M) en 2(V), refrein samen
Gebed
Lezen: 1e deel formulier 1 doop
Lezen: Efeziërs 4, 1-6
Gezang 119 : 1 en 2
Preek
Psalm 87 : 2 – 4
Lezen: 2e deel formulier doop
Liedboek 334 : 1 – 3
Bediening van de doop aan Luke van der Molen
Psalm 105 : 5 en 21
Collecte
Gezang 141 : 1 – 3
dienst 16:30 uur:
ds. W.L. De Graaff

Votum en zegengroet
Gezang 62: 1-4
Gebed
Lezen Handelingen 6: 1-7
Efeze 5: 21-33
Psalm 148: 1 en 4
Tekst Joël 2: 25-3: 5
Gezang 123: 1, (deel II gelezen) en 5
Nieuw Liedboek 370 (gebed)
Collecte
Gezang 73: 1, 3, 4 en 6

Liturgie 14 mei

dienst 9:30 uur:
ds. C. van Dusseldorp

Ps.91:1,5
Gz.157
Gz.158
Joh.7:1-14; 37-44
Jes.44:1-5
Ps.100
preek Joh.7:37-39
Gz.103:1,2,6,8
Ld.477
dienst 16:30 uur:
ds. W.L. de Graaff

Ps. 68: 8 en 13
Efeze 4: 1-16
Timoteus 3: 1-13
NLb. 970: 1, 3 en 4
Tekst. Efeze 4: 7-16
Gez. 139: 1 en 3
Gez. 179a
Gez. 103: 1-4

Liturgie 7 mei

dienst 9:30 uur:
ds. W.L. de Graaff

Ps. 92: 1, 7 en 8
NLb. 314 (Nieuwe Liedboek)
L. Jeremia 36: 14-26
Ps. 119: 60 en 62
Tekst Openbaringen 5: 1-7
Preek
Gez. 121: 1, 4, 5, 8 en 9
NLb. 146a: 1, 4 en 5
dienst 16:30 uur:
ds. W.L. de Graaff

Lb. 92: 1 en 6
Gebed
L. 1 Petrus 1: 22-2: 10
Ps. 118: 1, 8 en 10
T. Zondag 12 HC.
Gez. 118: 1, 2 en 3
Apostolische Geloofsbelijdenis
Ps 150: 1 en 2
Gez. 119: 1, 2 en 5

Liturgie 30 april

dienst 9:30 uur:
br. Luuk Buit

Psalm 33:1, 3
Psalm 33:5
Ezechiël 37:1-14
Psalm 102: 6, 7 en 9
Openbaring 3:1-6
Gezang 70:1, 2, 3
Preek over Ezechiël
Gezang 103:6, 8, 9
Opwekking 334 …………“Heer,
    uw licht en uw liefde schijnen”
Na de dienst: “Wilhelmus”
               couplet 1, 6, 14
dienst 16:30 uur
ds C.Th. Basoski
Bevestiging amtsdragers
Doopdienst

Ps.89:1,5
Formulier bevestiging– inleiding
Gebed
Doopbediening Gezang 45:1,2
Formulier bevestiging– onderwijs
Gezang 118:1
Efeziërs 4,1-16
Gezang 118:2,3
Preek Efeziërs 4,1-6
Gezang 119:1,2,3
Psalm 90:8
Formulier – bevestiging en zegen
Psalm 134:3
Formulier – opdracht
Gezang 119:4,5
Apost. Geloofsbelijdenis (samen)
Psalm 89:6,7

Liturgie 23 april

dienst 9:30 uur:
br. Rolf Hoving

Votum (Sela)
Opwekking 520 ‘Wees mijn verlangen’
Schriftlezing Matteüs 28:16-20
Psalm 67:1,2
Preek deel 1
Gods Tien Woorden
Psalm 119:3,6
Preek deel 2
Gezang 118:1,2,3
Gezang 64: 1,2,3
dienst 16:30 uur:
ds. C. van der Leest

Gezang 94:2,3
Lezen: Johannes 20:1-10
Psalm 18:2,5
Tekst: Johannes 20:11-18
LB 200:1-5
LB 205:1,2,3
LB 205:4,5,6

Liturgie Eerste Paasdag
16 april

dienst 09:30 uur: ds C.Th. Basoski
Heilig Avondmaal
Liedboek 215:1,2,3
Wet
Gezang 131:4,5,9
Gebed
Kinderen zingen liederen
Lucas 24,1-12
Psalm 119:40
Preek
Gezang 111:1,2

Viering Heilig Avondmaal
lezen formulier V

Gezang 179a (Geloofsbelijdenis)
Collecte
Gezang 99:1,2,3

dienst 16:30 uur: ds. P. Drost (Delfzijl)
Moment van stilte
Votum en groet
Psalm 21:1,3
Gebed
Lezing Johannes 20:1-18
Gezang 95
Lezing Johannes 11:17-27
Opwekking 575
Tekst: Johannes 11:25-26
Preek ‘Ik ben de Opstanding en het Leven’
Psalm 118:5,6
Belijdenis Zondag 17
Psalm 68:8
Gebed
Collecte
Opwekking 44
Zegen

Liturgie Goede Vrijdag
14 april

dienst 19:30 uur: ds C.Th. Basoski
Liedboek 177:1(A), 2 (M), 3(V),
4 (A), 5 (V), 6 (M), 7 (A) (beurtzang)
Gebed
Lucas 23,44-49
Psalm 6:1,3,5
Preek Lucas 23,46
Psalm 73:9
Geloofsbelijdenis
Psalm 22:13,14
Collecte
Liedboek 192: 1,2,5,6

Liturgie 9 april

dienst 09:30 uur
br Jan ter Veen

Liedboek 1:1-4
Psalm 40:3
Lezen Lucas 9:18-28
Psalm 93:1 en 3
Tekst Lucas 9:28-36
Gezang 161:1-4
Zegenlied:
‘De zegen van God onze Vader’

dienst 16:30 uur
ds W.L. de Graaff
(Groningen Zuid)

Gez. 145: 1-4
L. Jesaja 66: 7-14
Ps. 103: 3 en 5
T. Jesaja 66: 13
Nieuwe LB 546: 1-5
Gez. 179a
Ps. 105: 1, 2 en 5

Liturgie 2 april

dienst 09:30 uur
ds. H.J. Lopers (Hoogezand-Sappemeer Noord)

psalm 103:1
psalm 84 : 1 en 2
wet
gezang 156 : 1 – 3
gebed
gezang 156 : 4
L. Lucas 19 : 1 – 10
gezang 55 : 1 – 5
L. Lucas 19 : 5
verkondiging
opwekking 623
dankgebed
collecte
opwekking 268

dienst 16:30 uur
ds A.J. Minnema (Baflo)

Votum en vredegroet
Zingen: Ps. 43:1,2,3
Gebed
Eerste lezing: Amos 3:1-8
Zingen: LvK 280:1,2,3
Tweede lezing: Amos 9
Zingen: LvK 67:1,2
Derde lezing: Johannes 2:13-22
Zingen: LvK 67:3
Tekst: Amos 9:11-15
Preek
Zingen: Psalm 132:5,6,9,10
Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen: Gez. 133:5
Gebed
Collecte
Zingen: Ps. 89:1(allen), 2(mannen), 17(vrouwen), 18(allen)

Liturgie 26 maart

NB Zomertijd!
dienst 09.30 uur
09.30 uur: ds E.J. Meijer
                                  (Hoogkerk)

Votum en vredegroet
Ps. 148: 1, 4
Wet
Ps. 119: 1, 2, 3
Gebed
Schriftlezing Efeziërs 5: 21 – 6: 9
LB 442
Tekst Galaten 3: 28
Verkondiging
Opw. 378
Dankgebed
Collecte
Ps. 128
Zegen

dienst 16.30 uur
ds C. van der Leest

Psalm 9:1,5,6,7
Gebed
Lezen: Daniël 7:9-22
LB 178:1,3,5,6,7
Matteüs 26:57-68 (tekst: 63-68)
Preek
LB 403:1,2
Geloofsbelijdenis
Psalm 9:8,9,14
Gebed
Collecte
LB 181:1-6 (s-m-v-m-v-s)

Liturgie 19 maart

dienst 09.30 uur
ds R. IJbema (Gron-Oost)

Gezang 145: 1, 2, 3, 4.
Psalm 34: 5.
1 Petrus 2: 11-17; 3: 8-17.
Psalm 133: 1, 2, 3.
1 Petrus 3, 8-9.
Opwekking 378.
Lied 477: 1, 2.

dienst 16.30 uur
ds A.J. Minnema (Baflo)

NLB 317:1,2,3 (= LvK 329:1,2,3)
1 Tessalonicenzen 4 en 5
Gez. 23 en Gez. 165
Tekst: 1 Tessalonicenzen 5:11
Opw. 378:1 – 5
Geloofsbelijdenis: Gez. 179b
Ps. 134:1,2,3
NLB 425

 
.
Gekopieerd van: http://www.columnakerk.nl/erediensten/ .
© Columnakerk 2017.