Adressen

Webredactie
Hebt u vragen, opmerkingen of tips voor de webredactie? Vul dan het contactformulier webredactie  in.

Secretaris
Alle stukken bestemd voor kerkenraad en/of wijkraden gaan naar de
secretaris. Ook voor aanvragen van attestaties, huwelijksbevestiging,
dopen, en dergelijke kunt u hier terecht:
E. Veldman
Paulus Potterstraat 2
9718 TJ Groningen.
Tel. 050-3130373
Mail: gkv.groningen.nw at gmail.com

Kerkgebouw
Columnakerk
Paulus Potterstraat 2
9718 TJ Groningen
Tel: 050-3181860

Kosters
tot 10 aug. 2017:
D. Plas
050- 5776656

Fam. Dirkse
Paulus Potterstraat 4
9718 TJ Groningen
Tel: 050-8552510 of 06-17159978
Mail: koster at columnakerk.nl

Contactpersoon wijk Noord
Contactpersoon voor alle pastorale zaken:
Dhr Wim Huizinga
Siriusstraat 63
Tel: 050-5772684
Mail: wbhuizinga at ziggo.nl

Contactpersoon wijk West
I.v.m. vrijstelling ds Basoski:
Contactpersoon voor alle pastorale zaken
van 10 juli tot en met 20 augustus
Dhr. Jan Wesseling
Rubensstraat 75
Tel. 050-3121007 Email: jan.wesseling[at]home.nl

Ds. Basoski is tot 21 augustus
vrijgesteld i.v.m. (studie)verlof
en niet beschikbaar

Predikant wijk West
Ds. C.T. Basoski
Breitnerstraat 21
9718 ML Groningen
Tel: 050-3642675 (werk)
Mail: ctbasoski at kpnmail.nl

Redactie kerkblad
Digitale kopij: kerkblad.columna at gmail.com
Overige kopij:
Paulus Potterstraat 4
9718 TJ Groningen

Gekopieerd van: http://www.columnakerk.nl/contact/adressen/ .
© Columnakerk 2017.